Uppdaterad 11 juni: Vårdförbundets konfliktåtgärder mot Kungälvs sjukhus

Sedan den 4 juni pågår en strejk då fackförbundet Vårdförbundet inte är överens med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om ett nytt avtal. 11 juni utvidgade Vårdförbundet sin strejk, vilket omfattar enheter på Kungälvs sjukhus.

Vilka patienter berörs?

Invånare och patienter kommer att märka av konflikten i olika utsträckning eftersom planerad vård kommer att påverkas. För vissa kommer det inte att märkas alls, medan det för andra kan innebära längre väntetider eller att planerade besök bokas om.

Påverkan på radiologin på Kungälvs sjukhus

Från den 11 juni görs endast akuta radiologiska undersökningar på Kungälvs sjukhus på grund av strejken. Inga drop-in kommer att genomföras. Detta gäller tills annat besked meddelas. Om du har en bokad radiologiundersökning som påverkas av strejken kommer du att bli kontaktad av mottagningen.

Övriga berörda verksamheter

Här hittar du de verksamheter och avdelningar som berörs av Vårdförbundets strejkvarsel och från vilket datum det gäller. Berörda verksamheter - Västra Götalandsregionen, efter förhandling mellan Västra Götalandsregionen och Vårdförbundet om att delar av det lagda varslet utgjorde en samhällsfara.

Hur ska jag agera som patient?

  • Utgå från att ditt inbokade besök blir av. Du blir kontaktad om ditt besök påverkas.
  • Om du har behov av vård ska du fortsätta kontakta vården som vanligt. Du kan alltid ringa 1177 för att få råd och de kommer att hänvisa dig till rätt mottagning.
  • Vid akuta situationer ska du ringa nödnumret 112.
  • Uppgifter om mottagningars eventuellt förändrade utbud, telefon- och öppettider eller annan tillfällig information till följd av konflikten finns på Hitta vård på 1177.se.