Lyckad samövning med militär sjukvård gav goda erfarenheter

 • sjukvårdspersonal och patient
  1 av 5
 • sjukvårdspersonal och patient
  2 av 5
 • ambulanshelikopter, sjukvårdspersonal och patient.
  3 av 5
 • sjukvårdspersonal, militär och patient
  4 av 5
 • militär ambulans
  5 av 5
 • sjukvårdspersonal och patient
 • sjukvårdspersonal och patient
 • ambulanshelikopter, sjukvårdspersonal och patient.
 • sjukvårdspersonal, militär och patient
 • militär ambulans

Enheter på Kungälvs sjukhus deltog nyligen i en mycket lyckad övning, när militär och civil sjukvård övade tillsammans med syfte att identifiera och överbrygga de utmaningar som finns för att skapa en sömlös vårdkedja.

I den förändrade omvärld vi har sett omkring oss senaste åren så växer behovet av att skapa en konkret förmåga att kunna hantera skadade människor, vare sig det är i krig, kris eller katastrof, eller om patienterna är militärer eller civila.

Under förra veckan övade militär och civil sjukvård tillsammans med målet att skapa en sömlös vårdkedja från skadeplats långt utanför sjukhus, till första hjälpen och mer avancerad hjälp utanför sjukhus, in till akutmottagning och vidare in på IVA och avdelningar. Målet har varit att överbrygga olika organisatoriska utmaningar i form av till exempel registrering, journalföring och transporter.

Sjukhusen i väster har deltagit med tre ambulanser (två från Kungälv, en från Alingsås) under två heldagars simuleringar med levande markörpatienter. Den 2 maj deltog även sjukhusets akutmottagning och traumagrupp i mottagande och omhändertagande på akuten och in på huset av patientmarkörerna. Akutmottagningen, och till delar även sjukhusets beredskapsorganisation, aktiverades och testades. Även ambulanshelikoptern deltog i övningen.

Resultatet var en mycket lyckad övning, med många funna lösningar, mycket träning på trauma- och skadeomhändertagande i realistisk övningsform, testande av utrustning och kapacitet.

– Vi som hade förmånen att delta lärde oss mycket av övningen och av samverkan, och ser att det kommer att ge oss både ett bättre traumaomhändertagande och en förbättrad kris- och katastrofberedskap framöver, säger Kristina Bengtsson Linde, överläkare på akutmottagningen Kungälv sjukhus.