Kortare väntetid för patienter med höftfraktur

Johan Larsson-Wahlberg

Sedan ett drygt år tillbaka har operationsavdelningen två akutsalar i stället för en. Inom ortopedin har det inneburit en stor förbättring, inte minst för patienter med höftfraktur som nu i hög grad opereras inom ett dygn.

Patientgruppen som råkar ut för höftfrakturer är oftast äldre personer som fallit inomhus. Benskörhet, som är vanligt bland äldre, gör att även enklare fall orsakar frakturer.

Johan Larsson-Wahlberg, specialistläkare i ortopedi på sjukhusets klinik för kirurgi och ortopedi, konstaterar att det finns många skäl till att satsa på ett snabbt omhändertagande av patientgruppen:

– En äldre patient med höftfraktur kan inte stödja på benet utan blir stillaliggande, vilket inte är bra. Det ökar risken för till exempel trycksår och blodpropp. Vad man vill göra är att så snabbt som möjligt stabilisera höftleden så att patienten kan komma upp och röra sig.

Kan finnas skäl att vänta

Riktlinjen säger att patienterna med höftfraktur bör opereras inom ett dygn, men i vissa fall kan det finnas skäl att vänta.

– Om patienten har blodförtunnande mediciner eller andra sjukdomar som gör att vi behöver vissa provsvar väljer vi ibland att vänta lite längre innan vi startar operationen, säger Johan. Det viktigaste är att operationen genomförs på ett säkert sätt.

För de allra flesta av patienterna är det emellertid möjligt med en snabb operation. Under fjolåret kunde sjukhuset dessutom i allt högre grad genomföra operationerna med kort väntetid: under årets tredje kvartal opererades 96 procent av patienterna inom ett dygn.

– Nyckeln till detta är att operationsavdelningen kunde öppna och bemanna en akutsal för ortopedi i början av 2019, säger Johan. Innan dess fick vi operera de här patienterna efter att det planerade operationsprogrammet för dagen var klart. Det gjorde att många av patienterna opererades nattetid, vilket inte är optimalt på något sätt.

Med akutsalen, som är tillgänglig vardagar under kontorstid, kan betydligt fler operationer göras på dagtid. I och med att även andra akuta ortopediska åkommor kommer snabbt till operation på akutsalen byggs inte heller någon kö av väntande operationer inför kvällen, vilket snabbar upp flödet.

– Mixen av vilken typ av operationer vi gör här på Kungälvs sjukhus är gynnsam på så sätt att de här patienterna inte trängs ut eller prioriteras ned i det akuta operationsschemat, konstaterar Johan.

Lagarbete och kontinuitet ger resultat

Även om akutsalen är en viktig förutsättning utgör den inte hela skillnaden: för att lyckas krävs också ett genuint lagarbete där alla delar spelar sin roll. En patient med höftfraktur ska passera många instanser innan operationen kan starta: ambulanspersonalen gör en första bedömning av patienten som tas i ett snabbspår till röntgen, därifrån vidare till intensivvårdsavdelningen för bedövning och narkosbedömning. Därefter följer provtagning och preoperativ tvätt vilket ofta görs på vårdavdelningen, samtidigt som operationskoordinatorerna prioriterar in patienten i det akuta operationsschemat. När patienten rullas in i salen ska operationslaget finnas på plats liksom ortopeden som ska ha bedömt vilken operationsmetod som är mest lämplig för patienten. När operationen är genomförd ska uppvakningsavdelningen, vårdavdelningen och rehab vara redo att ta vid för att hjälpa patienten att återfå sin rörlighet.

– När vi fick akutsalen tänkte vi att det var en jättebra chans att förbättra den här kedjan och det har vi gjort – alla bidrar med sina delar och får det att fungera för de här patienterna, som sällan själva är särskilt röststarka. Nu gäller det att upprätthålla det här. Lagarbete, kontinuitet och välfungerande enheter är lösningen.