Gynekologimottagningen utvecklar app för kvinnohälsa

Lotta Rosendahl och Elisabeth Nilsson, barnmorskor på Kungälvs sjukhus.
Lotta Rosendahl och Elisabeth Nilsson, barnmorskor på gynekologimottagning på Kungälvs sjukhus, ser ett stort behov av mer kunskap om kvinnors hälsa.

Sjukhusen i västers gynekologimottagning på Kungälvs sjukhus har fått 100 000 kronor från Innovationsfonden i VGR för att börja utveckla en app för kvinnohälsa ur ett livscykelperspektiv. Appen ska hjälpa till att sprida kunskap om kvinnokroppen, rättigheter samt sexuell- och reproduktiv hälsa genom alla livets faser.

Barnmorskorna på gynmottagningen upplever att kunskapsluckan inom kvinnohälsa är stor. Det är högt tryck på rådgivningstelefonen och en stor del av samtalen gäller normala tillstånd som orsakar onödig oro och ångest, men som inte kräver medicinsk kontakt. Det finns också patientgrupper där man snarare ser det motsatta; att man med ökad kunskap, och med rätta, skulle ha sökt vård tidigare. Det kan exempelvis gälla blödningar som kommer många år efter klimakteriets slut.

Ur det växte idén om en app, som ska täcka kunskapsbehovet inom kvinnohälsa och ge tips på egenvård. Syftet är att ge ökad trygghet och livskvalitet genom hela livet. Tanken är att appanvändaren ska kunna ha sin egen profil, för att få anpassad information och kunskap utifrån bland annat ålder och medicinsk historia.

- När vi gjorde en omvärldsanalys på vilka appar som finns såg vi att det som kom närmast, förutom gravidappar och blödningskalendrar, var 1177. Den anser vi är för bred för det behov som vi ser, säger Elisabeth Nilsson, barnmorska.

Just nu bedriver hon och kollegan Lotta Rosendahl en studie för att se över behovet och hittills har feedbacken varit bra. I sommar kommer en prototyp av appen som sedan ska testas under hösten. Resultatet kommer de att redovisa i slutet av året.

- Om utfallet blir positivt, hoppas vi få beviljat ytterligare medel framöver så vi kan fortsätta utveckla och lansera appen, säger Elisabeth Nilsson.