Kunskap om klimakteriet stärker kvinnor

Anna Wängborg
Anna Wängborg är barnmorska och vårdenhetschef på gynekologimottagningen på Kungälvs sjukhus.

Sedan ett par år tillbaka har gynekologimottagningen på Kungälvs sjukhus fokuserat på att ge stöd till kvinnor i övergångsålder, en patientgrupp som ibland blir förbisedd. Den positiva responsen har inte låtit vänta på sig.

Det saknas information och kunskap om klimakteriet, varför många kvinnor idag inte vet vad som väntar. Det kan leda till oro och rädsla. På gynekologimottagningen på Kungälvs sjukhus vill man ändra på det och har därför dragit igång en rad projekt för att öka kunskapen om kvinnors hälsa genom hela livet, med särskilt fokus på de besvär och funderingar som kan uppstå kring klimakteriet.

- Egentligen handlar det inte om en patientgrupp, utan om personer som går igenom en normal fas i livet, där de kan behöva stöttning och rådgivning. Klimakteriet är ingen diagnos eller sjukdom, utan något man behöver förhålla sig till, säger Anna Wängborg, barnmorska och vårdenhetschef på gynekologimottagningen på Kungälvs sjukhus.

Hon berättar att det är vanligt att kvinnor ringer och tror att de är sjuka när de börjar få oregelbundna menstruationer, som är helt naturligt inför klimakteriet. Man insåg behovet av att hjälpa den här gruppen av kvinnor var stort och sedan 2018 har man gjort flera riktade förbättringsarbeten.

- Vi såg att de allra flesta i den här gruppen ofta var missnöjda med vården. De hade en känsla av att bollas fram och tillbaka till vårdcentralen. Det skapar oro hos patienten och är dessutom kostsamt för vården. Vi tänkte att det måste finnas ett annat sätt, trots att den inte ligger inom vårt uppdrag, utan primärvårdens, säger Anna Wängborg.

Sedan dess har gynekologimottagningen blivit uppmärksammad för sitt arbete många gånger och fått medel för att fortsätta höja kompetensen och driva olika projekt. Information, rådgivning och utbildning efter den reproduktiva tiden är ett område som inte har varit så synligt tidigare, men nu har vi dessutom fått erkännande från Socialstyrelsen att man ska jobba så som vi gör, säger Anna Wängborg.

Mycket handlar om att normalisera och informera om förändringarna i kroppen och att ge råd om levnadsvanor och hälsa, som kan lindra klimakteriebesvär. Sedan februari i år är vården dessutom skyldig att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Något som många kvinnor kanske inte vet är att de i dag kan kontakta gynekologimottagningen direkt, utan att gå via vårdcentralen. 

- De kvinnor som besöker oss är tacksamma. De upplever att de inte har hört hemma någonstans, men har nu fått lite förståelse och återkoppling på sina besvär, säger Anna Wängborg.

 

Vill du veta ännu mer? I VGR:s pod Sex på arbetstid berättar Anna Wängborg om klimakteriet.