Bekräftat fall av covid-19 på Kungälvs sjukhus

En patient på Kungälvs sjukhus bekräftades den 9 mars positiv för covid-19.

Patienten, som bedöms ha haft låg smittsamhet under sin vårdtid på Kungälvs sjukhus, är nu överförd till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Smittspårningsarbetet runt patienten pågår, och arbetet med att kontakta ev. berörda patienter på samma vårdavdelning är påbörjat.

Inga nya patienter läggs för närvarande in på avdelningen.