Hälso- och sjukvårdspersonals upplevelse av oro under pandemin

Denna studie undersökte faktorer som påverkade hälso- och sjukvårdspersonals upplevelse av oro under den första vågen av COVID-19-pandemin och dess samband med deras arbetssituation.

En webbaserad undersökning genomfördes bland 6484 medarbetare på ett universitetssjukhus i Sverige.

En betydande andel (29% och 35%) rapporterade frekvent stark oro för att bli smittad eller smitta andra med SARS-CoV-2.

Kvalitativ analys av fritextsvar sammanfattade medarbetarnas upplevelse i teman: "Oklarhet kring att känna sig säker och trygg", "Tvingas anpassa sig till en ny verklighet" och "In i det okända", där brist på personlig skyddsutrustning och rädsla för att föra viruset hem till familj och vänner framträdde som primära orsaker till oro.

Resultaten understryker behovet av förebyggande insatser, inklusive kommunikation, beredskap, tillgång till skyddsutrustning och allmänt stöd, för att mildra påverkan av kriser som COVID-19-pandemin på vårdpersonal och upprätthålla både arbetsmiljön och patientvården.

Detta är en sammanfattning av en artikel som har publicerats i tidskriften BMJ Open.

Alexiou E, Wijk H, Åkerström M, et al. Worry perception and its association with work conditions among healthcare workers during the first wave of the COVID-19 pandemic: a web-based multimethod survey at a university hospital in SwedenBMJ Open 2024;14:e080248. doi: 10.1136/bmjopen-2023-080248