Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stressrelaterad ohälsa

ISM bedriver forskning inom stressområdet - utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa samt biologiska mekanismer till dessa.

ISM:s forskning om Stressrelaterad ohälsa handlar främst om att studera olika aspekter på stressrelaterad utmattning inklusive utveckling, diagnostik, symptom, biologi, behandling och uppföljning.  I samverkan med andra forskargrupper studerar vi även lättare stressrelaterad ohälsa och somatisk ohälsa kopplade till stressbelastning.

Resultatet av denna forskning efterfrågas ofta av primärvård och företagshälsovård och målsättningen är att resultatet av vår kliniska forskning kan komma till direkt nytta för vården. En betydande andel av de patienter som söker primärvård idag söker för psykiska och somatiska symtom som troligtvis till en stor del kan hänföras till hög stressbelastning. Det är angeläget att öka kunskapen om hur man utreder och behandlar men framför allt hur man förebygger. ISM bedriver även forskning och utveckling avseende arbetsmiljöfrågor. Den sammantagna kunskapen från våra olika forskningsområden ger oss unika möjligheter att skapa en helhetsbild avseende arbetsmiljö och hälsa och således bättre förutsättningar att kunna omsätta kunskap till praktik utifrån ett helhetsperspektiv.

Forskningsområden inom stressrelaterad ohälsa

Orsaksfaktorer

Detta område innehåller projekt som studerar bakomliggande orsaker till stressrelaterad ohälsa.

Orsaksfaktorer

Diagnos och behandling

Området lyfter fram projekt som studerar både diagnostik och olika behandlingar för utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa.

Diagnos och behandling

Biologiska mekanismer

Att studera sambandet mellan stress och biologiska faktorer finns med i flera olika projekt vid ISM. Dels pågår studier som har som syfte att studera biologiska effekter av stress hos friska individer och dels pågår flera studier och analysarbete som syftar till att studera utmattningssyndromets biologi.

Biologiska mekanismer

Kognitiva funktioner

Kognitiva nedsättningar är ett av huvudsymptomen vid utmattningssyndrom. Det är långvarigt och ett av de största hindren vid arbetsåtergång. Därför är det viktigt att kartlägga typ av svårigheter, det vill säga vilka funktioner som är påverkade, men även hitta instrument för att utreda och metoder för att rehabilitera.

Kognitiva funktioner

Uppföljning

Inom detta område finns projekt som syftar till att undersöka konsekvenser av stressrelaterad ohälsa över tid.

Uppföljning

Senast uppdaterad: 2022-01-11 16:04