Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stressmedicin

Välkommen till Institutet för stressmedicin

Vi bedriver forskning och utvecklingsarbete samtidigt som vi förmedlar kunskaper och erfarenheter om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

Läs mer om ISM:s verksamhet

Nyheter

 • Kvinna talar i mobil i kontorsmiljö
  Aktivitetsbaserade kontor efter Corona
  Aktivitetsbaserade kontor har varit en tydlig trend när man bygger nya eller renoverar befintliga kontorsmiljöer. Vad händer efter pandemin, när de flesta har arbetat på distans? Blir kontoren mer/mindre viktiga och vilka nya utmaningar ställs vi inför? Maral Babapour Chafi, som leder ISMs forskningsprojekt om aktivitetsbaserat arbete i Västra Götalandsregionen, medverkade vid Metodicums konferens den 15-16 september.
 • Samtal med fem personer runt ett mötesbord
  Fotograf: Getty Images
  Psykisk hälsa och ohälsa i arbetslivet
  Vilka insatser på arbetsplatsen ger bäst effekt om man skall förebygga psykisk ohälsa? Rapporten från Folkhälsomyndigheten är en guldgruva att ösa ur, då den väl beskriver de olika insatserna i 44 olika studier, men också sammanfattar resultaten och ger generella råd. Projektledare har varit Gunnel Hensing, Göteborgs universitet (GU), som också är en av redaktörerna tillsammans med Kristina Holmgren GU och Lisa Björk ISM i boken Psykisk hälsa i arbetslivet. Boken presenterades på en nätverksträff i maj och vänder sig till dig som i din yrkesutövning arbetar med frågor om psykisk hälsa och ohälsa. Ingibjörg Jonsdottir, ISM är en av författarna.
 • Kvinna vid laptop på en bänk med höns i bakgrunden
  Fotograf: Getty Images
  Påverkar flexibelt arbete hälsan?
  Påverkar ett flexibelt arbete, i tid och plats, levnadsvanor och hälsa? Den frågan har man försökt att besvara i en metaanalys av 33 olika studier. Slutsatsen är att om vi ges större möjlighet att själva kunna styra över tid och plats för arbete, så ger det positiva hälsoeffekter. Studierna  gjordes innan juli 2020 och tar alltså inte med den stora förändring som skett vad gäller distansarbete under Corona-pandemin.