Böcker/översikter

Här hittar du böcker och översikter med författare från Institutet för stressmedicin.

Psykisk hälsa i arbetslivet
I redaktionen: Gunnel Hensing och Kristina Holmgren GU samt Lisa Björk ISM.
Dessutom är Ingibjörg Jonsdottir ISM en av författarna
Studentlitteratur, 2021

A handbook of theories on designing alignment between people and the office environment
Maral Babapour ISM, är medförfattare till ett kapitel tillsammans med Antonio Cobaleda-Cordero och MariAnne Karlsson.
Taylor & Francis Group

Endocrine and immunological aspects of burnout: a narrative review
Ingibjörg Jonsdottir, Anna Sjörs Dahlman
National Center for Biotechnology Information
Svensk sammanfattning, 2019

Efficacy of the Swedish model for physical activity on prescription
Mats Börjesson, Daniel Arvidsson, Åsa Blomqvist, Eva-Lotte Daxberg, Ingibjörg H Jonsdottir, Stefan Lundqvist, Anders Mellén, Aron Onerup, Johan Persson, Petteri Sjögren, Therese Svanberg, Lennart Jivegård 
Efficacy of the Swedish model for physical activity on prescription, HTA VGR, 2018

Att leda i en komplex organisation.
Lisa Björk och Fredrik Bååthe, ISM, är medförfattare i denna antologi där några av Sveriges främsta ledarskapsforskare ger ökad kunskap för att förstå, styra och hantera organisatorisk komplexitet.
Att leda i en komplex organisation, Natur & Kultur, 2018

Cognitive medicine - a new approach in health care science
Anders Wallin, Petronella Kettunen, Per M Johansson, Ingibjörg H. Jonsdottir, Christer Nilsson, Michael Nilsson, Marie Eckerström, Arto Nordlund, Lars Nyberg, Katharina S. Sunnerhagen, Johan Svensson, Beata Terziz, Lars-Olof Wahlund and H. Georg Kuhn (2018) BMC Psychiatry.
Cognitive medicine - a new approach in health care science

Cregård, A., Corin, L., & Skagert, K 
Voluntary turnover among public sector managers: A review.
Scandinavian Journal of Public Administration, 2017

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna
Linda Corin och Lisa Björk har i denna populärvetenskapliga bok sammanfattat Chefiosstudiens viktigaste budskap om vilka förutsättningar som krävs för ett gott ledarskap.
Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna, Corin & Björk, SNS 2017

Barriers to implementation of physical activity in the hospital setting
Mats Börjesson, Ingibjörg H Jonsdottir
(2016) Clinical Health Promotion p. 4
Barriers to implementation of physical activity in the hospital setting

Stress och fysisk aktivitet
Ingibjörg H. Jonsdottir, Agneta Lindegård Andersson
(2016) Fyss
Kapitel: Stress och fysisk aktivitet

Håller vi på att förvandla livet till en sjukdom?

Jeanette Bäfverfeldt, Karin Johannisson, Jan Beskow, Filippa Ahlberg Gagnér, Lovisa Bengtsson, Ulla Danielsson, Mats Hilte, Ingibjörg H. Jonsdottir, Ulrika Jannert Kallenberg, Åsa Kadowaki, Brita Haugen, Simon Eidorsson (2014)

Kapitel: Vila på sjunde dagen, sov och rör på dig! (Ingibjörg Jonsdottir)

Allmänläkarpraktikan: smärta, sömn, stress
Katarina Hedin & Magnus Löndahl (Red) 2013
Kapitel 17: Stress (Lilian Wiegner)
Kapitel 18: Stressrelaterad psykisk ohälsa (Lilian Wiegner)

Stress: Gen, individ, samhälle
Arnetz B, Ekman R, (Red) 3:e upplagan.
Kapitel 1: Stressfysiologiska mekanismer i evolutionärt och historiskt perspektiv. (Ingibjörg H. Jonsdottir, Björn Folkow)
Kapitel 17. Klinisk stressdiagnostik och behandling (Kristina Glise, Gunnar Ahlborg jr).
Kapitel 18: Stress och fysisk aktivitet. (Ingibjörg H. Jonsdottir, Mats Börjesson).
Stockholm. Liber; 2013.

The Role of Saliva Cortisol Measurement in Health and Disease
Kapitel 2 och 7. (Ingibjörg H Jonsdottir)

Bentham e-Books 

Mätningar av kortisol i saliv

Gröna Rehabs modell - vid stressrelaterad ohälsa
Kapitel 1. Stressrelaterad ohälsa, Agneta Lindegård Andersson, docent och utvecklingsledare.
Kapitel 7 och 8, Naturens inverkan på hälsa och livskvalitet samt Att följa upp och mäta förändring, Eva Sahlin, filosofie doktor och forskare.
Redaktör Eva-Lena Larsson. Finns att låna som talbok på folkbiblioteken.
Göteborg, Studentlitteratur 2020
Gröna Rehabs modell: en bok om naturens förmåga att minska stress 

Defence and Defeat Reaction: CentralControl and Peripheral effects
(Jonsdottir, I.H. and Folkow.B.)  In, New Insights to Neuroimmune Biology. (Ed; Berczi, I. Elsevier)
London, UK, 2010.

Aktivitetshåndboken - fysisk aktivitet i forebygging og behandling.
Kapitel: Stress (Jonsdottir, I.H. och Ursin H. )
Helsedirektoratet, Norge. 2009.

Ordination Motion - vägen till bättre hälsa
Kapitel 24: Stress.
(Jonsdottir I och Ursin H.)
Brombergs bokförlag AB, 2009. Populärversion av FYSS.

FYSS 2008-Fysisk aktivitet i sjukdomsbehandling och sjukdomsprevention
(Jonsdottir, I.H. och Ursin H. Stress.)
Folkhälsoinstitutet. 2008.

Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd
(Svantesson U, Cider Å, Jonsdottir I.H, Stener-Victorin E, Wilén C.)
SISU idrottsböcker, Stockholm, 2007.