Arbetsliv

Att ha ett arbete är generellt en hälsofaktor. Men vad behövs för att vi ska trivas, utvecklas och må bra på jobbet? Här finns kunskap och metoder om vad som skapar hälsa på arbetsplatsen och hur man faktiskt gör.

Flera händer håller tillsammans i en planta som gror

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplats är så mycket mer än aktiviteter. Här kan du läsa om vägledande principer och om metoder från nulägesanalys till genomförande och utvärdering.

Två kvinnor och en man sätter upp post-itlappar på en glasvägg på arbetsplatsen

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets författningssamling om organisatorisk och social arbetsmiljö är utgångspunkten. Här har vi samlat kunskap om viktiga förutsättningar för att påverka på organisationsnivå.

En sjukhuskorridor, där vi ser en medarbetare bakifrån. Suddig bild.

Kompetensförsörjning

Den rörlighet som det innebär när medarbetare väljer att sluta, kan vara positivt för såväl den enskilde som för samhället, men för arbetsgivaren är det tveeggat.