Publikationer

Utöver vetenskapliga publikationer ger ISM ut olika rapporter, häften och formulär, samt medverkar i böcker, arbetsmaterial och tidskrifter. Det handlar i första hand om forskning som ISM varit involverad i, men också relevant forskning som bedrivits av våra samverkanspartners inom områdena stress, organisation och ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa.

Samtliga pdf-filer är fria att ladda ned för personligt bruk. Om du vill beställa dem i tryckt form går det också bra i de flesta fall. 

Du beställer via e-post stressmedicin@vgregion.se

Arbetslust

En tidning för anställda i Västra Götalandsregionen med inriktning på människa, hälsa och arbetsliv