Hälsofrämjande arbetsplats

För att åstadkomma en hälsofrämjande arbetsplats räcker det inte med enskilda aktiviteter. Man behöver även grunda det hälsofrämjande arbetet i vissa vägledande teorier och principer, så att man kan göra medvetna val av insatser och hur de ska genomföras. Här hittar du vägledande principer och metoder för kartläggning och utvärdering.

Definitioner och perspektiv

Här hittar du ISM:s definition på hälsa och på en hälsofrämjande arbetsplats.

Definitioner och perspektiv

Vägledande principer

Här får du ett antal ledstänger att ha med i arbetet för en mer hälsofrämjande arbetsplats. 

Vägledande principer

Förändringsarbete

Vad krävs för att lyckas med ett förändringsarbete mot en mer hälsofrämjande arbetsplats? Det finns en hel del forskning att utgå från, men hur det ska göras beror på  förutsättningar och behov på din arbetsplats/organisation.

Förändringsarbete

Känsla av sammanhang

Det finns mycket man kan göra på arbetsplatsen för att stärka medarbetarnas känsla av sammanhang. Här finns exempel på viktiga aspekter för ökad meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Känsla av sammanhang

Nulägesanalys

Kännetecknande för en hälsofrämjande ansats är att ha fokus på framtid och det önskade läget. Men vi behöver först göra en noggrann nulägesanalys.

Nulägesanalys

Utvärdering

Val av metod beror på syftet med utvärderingen. Är det processen och/eller effekten av de olika insatserna som ska utvärderas eller hela projektet/programmet?

Utvärdering

Hälsa på arbetsplatsen ISM-rapport 21

ISM-rapport 21 är en sammanställning av kunskap och metoder om hälsa på arbetsplatsen. Där kan du hämta mer kunskap och goda exempel att använda utifrån de förutsättningar som råder på din arbetsplats.

ISM-rapport 21

Övriga länkar

Guide för hälso och arbetsmiljöarbete - Hälsofrämjande arbete, VGR

HFS Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kontakt

Marica Heimdahl - utvecklingsledare hälsofrämjande arbetsplatser 

marica.heimdahl@vgregion.se