Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsmiljö

Vår forskning berör framförallt organisatorisk och social arbetsmiljö i offentlig sektor, men har även inslag av fysisk arbetsmiljö.

ISM:s forskning om Arbetsmiljö handlar bland annat om organisatoriska förutsättningar för strategisk samverkan mellan företagshälsovård, chefer och HR, ett hållbart ledar- och medarbetarskap, chefers organisatoriska förutsättningar, åldersmedvetenhet inom vård och omsorg, hur fysisk arbetsmiljö kan utformas, men också om sambanden mellan interventioner på arbetsplatsen, stress och hälsa.

Resultatet av denna forskning efterfrågas ofta av ledningsgrupper, HR, företagshälsovård, fack- och professionsförbund. Praktisk tillämpning ligger ISM varmt om hjärtat och målsättningen är att resultaten av vår forskning ska komma till nytta för både arbetsgivare och andra aktörer. ISM bedriver även forskning och utveckling avseende stressrelaterad ohälsa. Den sammantagna kunskapen från våra olika forskningsområden ger oss unika möjligheter att skapa en helhetsbild avseende arbetsmiljö och hälsa och således bättre förutsättningar att kunna omsätta kunskap till praktik utifrån ett helhetsperspektiv.

Forskningsområden inom arbetsmiljö

Dialog och kommunikation

Detta område innehåller studier om chefers förutsättningar för och hantering av dialog på arbetsplatsen, samt studier om chefers reaktioner när de framställs negativt i media.

Område dialog och kommunikation

Nya arbetssätt och systemergonomi

Området innehåller projekt som handlar dels om hur ett aktivitetsbaserat arbetssätt påverkar självskattad produktivitet, upplevd hälsa och arbetstillfredsställelse är, dels om hur prismatiska glasögon minskar nacksmärta hos tandvårdspersonal.

Nya arbetssätt och systemergonomi

Organisation och ledarskap

Detta område handlar om arbetsplatsens organisering, chefers organisatoriska förutsättningar och hur samarbetet mellan olika aktörer kan stärkas. Dessutom har interventioner på arbetsplatsen utvärderats.

Område organisation och ledarskap

Senast uppdaterad: 2022-01-11 15:42