Nya arbetssätt och systemergonomi

Här presenteras projekt som handlar om nya arbetssätt och hur en förbättrad ergonomi kan minska fysiska besvär.

Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen

Hur påverkar ett aktivitetsbaserat arbetssätt självskattad produktivitet samt upplevd hälsa och arbetstillfredsställelse? Detta är syftet i pågående interaktiv forskning  i samarbete med Västra Götalandsregionen och Chalmers. 

Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen


Arbetsmiljö, ledarskap och patientsäkerhet i ett nytt närsjukhus med flexibelt arbetssätt (ALPIN)

Följeforskningsprojektet ALPIN har som övergripande syfte att öka kunskapen om hur arbetsmiljöförhållanden påverkas av övergången från en traditionell sjukhusmiljö till nya lokaler utformade för aktivitetsbaserat arbetssätt.

Arbetsmiljö, ledarskap och patientsäkerhet i ett nytt närsjukhus med flexibelt arbetssätt (ALPIN)


Prismatiska glasögon i tandvården

Prismatiska glasögon och ergonomisk vägledning minskar nacksmärta hos tandvårdspersonal, visar denna studie.

Prismatiska glasögon i tandvården


Samverkansprojekt där ISM deltar

SHIP

Det övergripande målet med detta projekt är att analysera ABA och neutrala samtalsrum med avseende på leverans av personcentrerad vård. 

SHIP: Flexibla vårdmiljöer | Göteborgs universitet (gu.se)

VirKA

Syftet med studien är att utforska de fysiska, kognitiva och sociala effekterna av kontorsarbete med stöd av VR-teknik, som ett alternativ till att arbeta med "kontorsuppgifter" på distans med en bärbar dator/dator vid ett skrivbord.

VirKA - physical, cognitive and social effects of virtual knowledge work in Virtual Reality (VR) environments (chalmers.se)

AKTIKON

AKTIKON är en tvärprofessionell forskargrupp som strävar efter att kunna bidra med kunskap för att skapa hållbara och inkluderande kontorsmiljöer för alla.

AKTIKON: Om hybridarbete (umu.se)