Prismatiska glasögon i tandvården

Prismatiska glasögon och ergonomisk vägledning minskar nacksmärta hos tandvårdspersonal, visar denna studie.

Resultat

Tandläkare, tandhygienister och ortodontiassistenter som använder prismaglasögon, och som i det dagliga kliniska arbetet är noga med att praktisera vedertagna ergonomiska principer i arbetet får minskad smärta från nacke och axlar, upplever minskad ansträngning och sist men inte minst skattar sin arbetsförmåga som förbättrad jämfört med hur det var innan "prismakonceptet" genomfördes.

Forskningsnytta

Dessa glädjande resultat kommer från en interventionsstudie som Institutet för stressmedicin genomfört tillsammans med Företagshälsovården och Folktandvården Västra Götaland. Det resulterade i att man beslöt att samtliga tandläkare, hygienister och ortodontiassistenter inom Folktandvården skall erbjudas prismatiska glasögon som ett led i att förbättra arbetsmiljön genom att förhindra uppkomsten av arbetsrelaterad smärta från nacken hos dessa yrkesgrupper.

Publicerat

Effekt, 2016

Exponering, 2012

Kontakt

Docent Agneta Lindegård Andersson agneta.lindegard@vgregion.se

Läs och lyssna

Prismaglasögon hjälper mot värk på lång sikt, 2019

Prismaglasögon kan rädda nacken Tandläkartidningen 3 2018

Specialglasögon minskar värken för tandläkarna suntarbetsliv 2016

Specialglasögon ger thoraxkirurgen mindre värk suntarbetsliv 2016