ISM:s forskning

ISM bedriver forskning inom arbetsmiljö, stress och hälsa - från hälsofrämjande arbetsplatser till behandling av stressrelaterad ohälsa. Forskningen är tvärvetenskaplig och bedrivs till stor del i samarbete med andra forskargrupper framförallt vid Göteborgs universitet men även med andra universitet och högskolor i Sverige och utomlands.

Bildern ilsutrerar ett rep som håller på att gå av på mitten

Stressrelaterad ohälsa

ISM bedriver forskning inom stressområdet - utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa, biologiska mekanismer samt fysisk aktivitet och stress.

Bilden illustrerar människor i en arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Forskningen berör framförallt den psykosociala arbetsmiljön och organisatoriska faktorer. Det handlar bland annat om chefers förutsättningar.

Röd penna som kryssar i en ruta

Utveckling av mätinstrument

Vi bidrar med forskning för att säkerställa tillgång till validerade och relevanta instrument för att mäta olika aspekter av psykisk ohälsa, arbetsmiljöfaktorer och dess effekter.

Emina Hadzibajramovic

Forskningsansvarig

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 07 00