Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Publikationer A-Ö

Här nedan listas ISM:s publikationer i bokstavsordning.

A

Aktivitetshåndboken - fysisk aktivitet i forebygging og behandling.
Jonsdottir, I.H. och Ursin H. Stress. Helsedirektoratet, Norge (2009)

Arbetsmiljö, stress och hälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen Delrapport 4: Fördjupad analys avseende ålder och kön samt yrkesgrupper 2008. KART-studien.
Hultberg A, Hadzibajramovic E, Pettersson S, Ahlborg jr G. ISM-rapport 8 (2010)

Arbetsmiljö, stress och hälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen. Delrapport 5: uppföljning utifrån organisations-, yrkesgrupps- och individperspektiv
2008-2010. KART-studien.
Hultberg A, Hadzibajramovic E, Pettersson S, Skagert K, Ahlborg G jr. ISM-rapport 10 (2011)

Att leda i en komplex organisation.
Cregård A, Berntson E, Tengblad S (red) Bejerot E, Björk L, Bååthe F, Cäker M, Dellve L, Eriksson N, Forsberg Kankkunen T, Grafström M, Härenstam A, Oudhuis M, Siverbo S, Stengård J, Thelander S, Wikström, E och Åkesson J.
Natur & Kultur (2018).

B

Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning.
Broschyr (2017)

C

Chefskapets förutsättningar och konsekvenser - Metoder och resultat från CHEFiOS projektet
Annika Härenstam och Anders Östebo (red) (2014)

Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor
Teknisk rapport från CHEFiOS, Göteborgs universitet
Stengård J, Härenstam A, Ahlborg jr G, Allard K, Bejerot E m fl. (2013)

Chefers rörlighet i offentlig sektor Rapport från en studie inom CHEFiOS, Göteborgs universitet
Stengård J, Berntson E, Dellve L, Härenstam A, Skagert K, Pousette A, Wallin L. (2013)

D

Defence and Defeat Reaction: Central Control and Peripheral effects.
Jonsdottir, I.H. and Folkow.B. In, New Insights to Neuroimmune Biology. Ed; Berczi, I. Elsevier, London, UK, 2010.

Det vi får är inte det vi behöver. Processutvärdering av ett projekt med hälsofrämjande insatser riktade till tre yrkesgrupper i vården.
Hultberg A. ISM-häfte nr 8 (2015)

Dialogträning på vårdarbetsplatser - En studie av interventionseffekter och processer med användning av kvantitativ och kvalitativ metodik
Eklöf M, Ahlborg jr G, Grill C, Grimby-Ekman A, Lindgren E-C, Wikström E. ISM-rapport 11 (2011)

E

Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd.
Svantesson U, Cider Å, Jonsdottir I.H, Stener-Victorin E, Wilén C. SISU idrottsböcker, Stockholm, 2007.

F

Fysisk aktivitet bra mot stressrelaterad psykisk sjuklighet
Glise K, Lindegård A och Jonsdottir I, ISM, Läkartidningen 2011:36:1692-1694

FYSS 2017. Stress och fysisk aktivitet
Jonsdottir, I.H. och Lindegård Andersson A. Läkartidningens förlag (2016)

Förändringsprocesser och utvärderingar av interventioner i kommunala förvaltningar.
Metoder och resultat från CHEFiOS-projektet - slutrapport del 2
Annika Härenstam och Anders Östebo (red) (2014)

G

Gröna Rehab – Göteborgs botaniska trädgård. Kapitel: Stress och Hälsa.
Ahlborg Gunnar. Larsson E-L (red.) (2010)

Gothenburg Management Stress Inventory (GMSI). Utveckling av ett variations- och förändringskänsligt frågeinstrument för mätning av stressorexponering, copingbeteende och copingresurser bland 1:a och 2:a linjens chefer inom offentlig vård och omsorg. Slutrapport.
Eklöf M, Pousette A, Dellve L, Skagert K, Ahlborg jr G. ISM-rapport 7 (2010)

H

Hälsofrämjande arbetsplatsträffar - Rekommendationer och reflektioner utifrån en forskningsstudie
Bergman C, Hultberg A, Skagert K. ISM-häfte nr 7 (2015)

Hälsofrämjande i praktiken. Lättare sagt än gjort!
Skagert K, Ahlborg jr G, Bergman C, Dellve L, Hultberg A. ISM-rapport 16 (2015)

I

Instrument för att mäta den psykosociala arbetsmiljön - En beskrivning av ett urval av de instrument som används inom företagshälsovård och forskning
Hultberg A, Ahlborg jr G. ISM-häfte nr 1 (2008)

K

KART-studien. Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid VGR och FK i Västra Götalands län. Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004.
Ahlborg jr G, Ljung T, Swan G, Glise K, Jonsdottir I, Hadzibajramovic E, Währborg P. ISM-rapport 2 (2006)

KART-studien. Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid VGR och FK i Västra Götalands län. Delrapport 2: Tvåårsuppföljning maj-juni 2006
Ahlborg jr G, Hadzibajramovic E, Hultberg A. ISM-rapport 4 (2008)

KART-studien. Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Delrapport 3: Fyraårsuppföljning maj-juni 2008
(2009). Hultberg A, Hadzibajramovic E, Pettersson S, Ahlborg jr G. ISM-rapport 5 (2009)

KART-studien. Arbetsmiljö, stress och hälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen Delrapport 4: Fördjupad analys avseende ålder och kön samt yrkesgrupper 2008
Hultberg A, Hadzibajramovic E, Pettersson S, Ahlborg jr G. ISM-rapport 8 (2010)

KART-studien. Arbetsmiljö, stress och hälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen. Delrapport 5: uppföljning utifrån organisations-, yrkesgrupps- och individperspektiv 2008-2010.
Hultberg A, Hadzibajramovic E, Pettersson S, Skagert K, Ahlborg G jr. ISM-rapport 10 (2011)

KART-studien. Arbetsmiljö, stress och hälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i KART-rapporterna 2004-2010, vetenskapliga publikationer, samt vissa kompletterande analyser.
Ahlborg G jr., Hultberg A, Hadzibajramovic E, Pettersson S, Ottosson E, Björk L, Lindegård Andersson A, Jonsdottir I, ISM-rapport 17 (2016)

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser
Hultberg A, Skagert K, Ekbom Johansson P, Ahlborg jr G. ISM-rapport 9 (2010)

L

Ledarskap och stress i politiskt styrd verksamhet. Balanserade förhållningssätt och strategier
Skagert K, Dellve L, Eklöf M, Ljung T, Pousette A, Ahlborg jr G. ISM-rapport 1 (2004)

N

New Public Management i kommunal praktik. En studie om chefers möjlighet att hantera styrning inom verksamheterna Vatten, Gymnasium och Äldreomsorg
Tina Forsberg Kankkunen, Eva Bejerot, Lisa Björk, Annika Härenstam

O

Ordination Motion - vägen till bättre hälsa. Kapitel 24: Stress
Jonsdottir I och Ursin H. Brombergs bokförlag AB, 2009. Populärversion av FYSS.

P

Patientcentrerat och teambaserat sätt att ronda inom sjukvården. Att utmana en tvåhundraårig medicinsk praktik
Bååthe F, Ahlborg jr A, Lindgren Å, Norbäck L E. ISM-rapport 18 (2010) .

S

Sambandet mellan psykosociala faktorer, upplevd stress och muskulära smärttillstånd - Praktisk handledning för kartläggning och interventioner i arbetslivet
Lindegård Andersson A. ISM-rapport 6 (2010)

STRESS. Individen - samhället - organisationen - molekylerna
Ekman R, Arnetz. (Red) 2:a upplagan. Stockholm. Liber; 2005. Kapitlen: Stress och fysisk aktivitet s. 240-243. Jonsdottir I H, Börjesson M. Stress och påverkan på immunförsvaret s 367-371. Jonsdottir I.

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid VGR och FK i Västra Götalands län. Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004. KART-studien
Ahlborg jr G, Ljung T, Swan G, Glise K, Jonsdottir I, Hadzibajramovic E, Währborg P. ISM-rapport 2 (2006)

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid VGR och FK i Västra Götalands län. Delrapport 2: Tvåårsuppföljning maj-juni 2006. KART-studien
Ahlborg jr G, Hadzibajramovic E, Hultberg A. ISM-rapport 4 (2008)

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Delrapport 3: Fyraårsuppföljning maj-juni 2008. KART-studien.
Hultberg A, Hadzibajramovic E, Pettersson S, Ahlborg jr G. ISM-rapport 5 (2009)

U

Upplevelser av behandling med sensomotorisk träning hos patienter med utmattningssyndrom. En kvalitativ pilotstudie
Lindegård Andersson A, Schön-Ohlsson C, Johansson A. ISM-häfte nr 2 (2008)

Utmattningssyndrom
Glise K. ISM-häfte nr 5 (2013)

Utvärdering av projektet Gröna Rehab
Sahlin E, Ahlborg jr G. ISM-häfte nr 3 (2010)

V

Vad händer med chefer inom hälso- och sjukvården som blivit personligt fokuserade i media? Resultat från en förstudie
Wramsten Wilmar M, Dellve L, Jacobsson C, Ahlborg jr G. ISM-häfte nr 4 (2011)

Vägledning för att skapa goda psykosociala arbetsförhållanden i arbeten med klienter och patienter
Hultberg A, Dellve L, Ahlborg g. ISM-rapport 3 (2006)

Vårdprogram, regionalt - Utmattningssyndrom, Finns även i kortversion
Arbetsgruppen där Kristina Glise har ingått, 2011