Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen

Invigning Nya Regionens Hus i Skövde

Hur påverkar ett aktivitetsbaserat arbetssätt självskattad produktivitet samt upplevd hälsa och arbetstillfredsställelse? Detta är syftet i pågående interaktiv forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen och Chalmers.  Våren 2021 genomfördes även en kartläggning av arbetsmiljörisker och möjligheter med distans- och hybridarbete.

Projektnamn

Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen – en interaktiv forskningsstudie.

Projektbeskrivning

Projektet har en interaktiv ansats som tar fram ny kunskap i nära samarbete med pågående utvecklingsarbetet av nya kontorsmiljöer.  

Syfte

Att utvärdera effekterna på arbetsmiljö, självskattad produktivitet och upplevd hälsa och arbetstillfredsställelse av en övergång till aktivitetsbaserat arbetssätt vid Regionens hus i Västra Götalandsregionen.

Genomförande

Enkäter, fokusgruppsintervjuer och observationer har använts för datainsamling. Resultaten har sammanställts och återkopplats till chefsgrupper och även presenterats för intresserade medarbetare och chefer, som underlag för justeringar. 

Enkäter
En baslinjemätning genomfördes två månader före flytt med totalt 1900 medarbetare. Sex månader efter flytt genomfördes en uppföljning. Istället för en planerad uppföljning 18 månader efter inflytt, genomför vi en enkät ett halvår efter återgång till kontoren efter pandemin. 

Fokusgruppsintervjuer och observationer
Såväl i Skövde som i Göteborg genomfördes fokusgruppsintervjuer med medarbetare (totalt 41) samt fokusgrupps/individuella intervjuer med chefer (totalt 11) cirka ett år efter inflyttning. I Skövde genomfördes även observationer under en vecka av hur olika arbetsplatser användes. 

Scenariobaserat utvecklingsarbete
Under våren 2021 genomfördes 9 workshops med chefer, externa deltagare, ambassadörer, skyddsombud och FHV-konsulter, dels för att ta fram olika scenarios och utmaningar för arbete i aktivitetsbaserade kontor efter pandemin, och dels för att ta fram lösningsförslag för vidareutveckling av kontoren, arbetssätten och arbetsmiljöförbättringar. Hela processen bygger på en metod för scenariobaserad utveckling. 

Anpassat genomförande på grund av Coronapandemin

Resultat

Vad krävs för en framgångsrik planeringsprocess?

Vilka är framgångsfaktorerna och vilka utmaningar kan man se när man planerar för aktivitetsbaserade kontor? Maral Babapour Chafi, forskare på ISM, deltog på en konferens i Politecnico di Milano, där hon presenterar resultat från ISM:s forskning inom området. 

I länken under publicerat kan du läsa mer om vilka de största utmaningarna var och vad som krävs för en framgångsrik planeringsprocess. Där finns även en länk till konferensartikeln.

Kontorsarbete efter pandemin

Den första publikationen bygger på de nio workshops som gjordes till stöd för framtida arbetssätt på grund av ökat distansarbete. Artikeln skrevs i samarbete med forskningsinstitutet RISE, som hade en studie med deltagare från två kommuner. 

Resultatet visade på både utmaningar och möjligheter med distans- och hybridarbete utifrån individ, grupp- och ledarskapsperspektiv. Oavsett vilken väg man väljer vid kontorsarbete efter pandemin, så kommer den inte att vara samma som innan. Medarbetarna som har arbetsuppgifter där man kan arbeta på distans viss del av tiden har nu förväntningar på en ökad flexibilitet även i framtiden, både när det gäller plats och tid för arbete.

Sammanfattning på svenska och en länk till artikeln finns här nedanför

Publicerat

Babapour Chafi M m.fl, Success factors and challenges in implementing Activity based Flexible Offices,
2022

Vad krävs för en framgångsrik planeringsprocess, 2022

Kontorsarbete efter pandemin, 2022

Methods for eliciting user experience insights in workplace studies, 2021

Projektnamn
Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen – en interaktiv forskningsstudie.

Finansiering
Arbetsmiljödelegationen i Västra Götalandsregionen

Forskningsområde 
Arbetsliv 

Projektmedlemmar 
Maral Babapour Chafi, Annemarie Hultberg och Lillemor Harnell 

Externa projektmedlemma
Antonio Cobaleda Cordero
Melina Forooraghi

Kontaktperson 
Maral Babapour Chafi


Senast uppdaterad: 2022-11-17 11:09