Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skydd mot höga kostnader

Som skydd mot höga kostnader för sjukresor finns ett regionalt högkostnadsskydd. Det innebär att en patient maximalt ska betala 2 000 kronor i egenavgifter under en 12-månadersperiod. Det är egenavgifter för sjukresor som ligger till grund för högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskyddsperioden påbörjas vid första resan och gäller 12 månader framåt i tiden. Det är inte tillåtet att förlänga frikortets giltighetstid genom att stryka egenavgifter.

När patienten har betalat 2 000 kronor i egenavgifter kan frikort utfärdas för resterande del av 12-månadersperioden. Frikortet ger rätt till avgiftsfria sjukresor under förutsättning att övriga kriterier för sjukresa och resekostnadsersättning är uppfyllda.

Om resekostnaden för en sjukresa inte överstiger egenavgiften för det aktuella färdsättet betalas inte resekostnadsersättning ut. Resekostnaden räknas dock in i högkostnadsskyddet.

Frikort

När patienten har betalat egenavgifter motsvarande 2 000 kronor ska ansökan om frikort skickas in till sjukresor i Västra Götalandsregionen. Det är patienten som själv får bevaka när högkostnadsskyddets tak uppnåtts. Till ansökan ska bifogas kvitto på besök inom vården. Detta kan styrkas genom kvitto på betald patientavgift, nollkvitto eller besöksunderlag från vårdgivare. Kallelser och kvitton på kortbetalning gäller inte. Eventuella färdbiljetter ska också bifogas.

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd kan inte ansöka om högkostnadsskydd och frikort.

Återbetalning

Har patienten betalat egenavgifter överstigande 2 000 kronor ska återbetalning göras. Återbetalning sker när beloppet uppgår till 50 kronor.

Utomlänspatienter hänvisas till sitt hemlandsting.

Senast uppdaterad: 2021-07-01 01:04