Samordningsråd primärvård

Gruppen består av chefer från verksamheten som ska bidra till en gemensam styrning inom ansvarsområdet i hela Västra Götalandsregionen.

Samordningsrådets uppgift är att på en övergripande strategisk nivå samordna och leda det koncerngemensamma arbetet inom ansvarsområdet samt vara stöd/referensgrupp till koncernledning hälso- och sjukvård. Rådet har ett ansvar att utifrån ett regiongemensamt perspektiv, bidra till resurseffektivitet. Den samverkar för att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård och bidrar till utvecklingen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Ansvarig avdelning stöd och utveckling av vårdens processer, Koncernkontoret, Koncernstab strategisk hälso- och sjukvårdsutveckling

Uppdragshandling samordningsråd primärvård

Deltagare

 • Alessio Deglinnocenti, regionområdeschef, Regionhälsan (ordförande).
 • Aslak Iversen, regionområdeschef, Regionhälsan
 • Carl-Peter Aderberg, chefläkare (Kvarterskliniken), PrimÖR vårdcentral 
 • Elin Magnusson, utvecklingschef (rehab), PrimÖR rehab
 • Helena Blomkvist, områdeschef, Närhälsan rehab
 • Helen Jarl, primärvårdschef, Närhälsan rehab
 • Ingela Wessebo, regionområdeschef, Regionhälsan
 • Ulrika Söderlund, strateg, Koncernkontoret
 • Cathrine Thanner, primärvårdschef, Närhälsan vårdcentral
 • Martin Jensen, verksamhetschef (Capio), PrimÖR vårdcentral
 • Mats Dahl, primärvårdschef, Närhälsan vårdcentral
 • Susanna Victoria, cheftandläkare, Folktandvården
 • Susanne Lidén, primärvårdschef, Närhälsan vårdcentral
 • Tina Holmberg, verksamhetschef (Praktikertjänst), PrimÖR vårdcentral
 • Ulrika Ferm, områdeschef, Regionhälsan
 • Victor Persson, verksamhetschef (Capio). PrimÖR rehab
 • Karin Overgaard, koordinator, Koncernkontoret
 • Karin Hedlund, sekreterare, Regionhälsan.

Mötesdatum

2024

23 januari

20 februari

26 mars

16 april

14 maj 

11 juni

20 augusti

24 september

22 oktober

19 november

17 december 


Information inom område primärvård

Alessio Degl'innocenti

Ordförande samordningsråd primärvård

Telefonnummer

Karin Overgaard

Koordinator samordningsråd primärvård

Telefonnummer

Karin Hedlund

Sekreterare samordningsråd primärvård

Telefonnummer