Dags att söka medel från Innovationsfonden

Publicerad:

UTLYSNING. Den 22 november öppnar Innovationsfondens andra utlysning inför 2024. Utlysningen stänger 21 januari 2024. 

Du som jobbar med regionfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka om medel från Innovationsfonden för att exempelvis undersöka behov, testa, utveckla eller utvärdera en ny lösning.  

Har du tankar och frågor kring innovation är du välkommen att kontakta innovationsfonden@vgregion.se

LÄS MER: Innovationsfonden VGR (Innovationsplattformen)