Digitalisering av fakturaflöden

Här finns information om digitaliseringen av fakturaflödet för Leverantörer som  bedriver verksamhet i enlighet med ett LOU-avtal med Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen kommer från och med 2021-12-01 övergå till ett nytt system för fakturering. Övergången till nytt system kommer innebär ett digitalt flöde för fakturahantering. 

Det digitala fakturaflödet innebär både digitala fakturaunderlag och eFaktura. 

Den tekniska lösning som Västra Götalandsregionen har arbetat fram bygger på den nationella tjänsten som finns för utomlänsfakturering som sker mellan regionerna idag.