Samarbetsavtal

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel är tecknat mellan var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Avtalet gäller från 2017-10-01.

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel (huvudavtal)
Tilläggsavtal till Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel (Gäller från 2023-10-01)

Specifikation gällande produkter
Specifikation gällande tjänster
Specifikation gällande finansiell samverkan
Specifikation gällande samarbete och styrning
Specifikation gällande IT-stöd

Under avtalstiden kan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen komma överens om förändringar i och utveckling av specifikationerna i syfte att öka kvalitet och öka kostnadseffektiviteten för vårdgivarna i Västra Götaland.

Förändringar i specifikationerna förs in i en ändringslogg som nås via länk sist i respektive specifikation.

Enligt samarbetsavtalet ska utvärdering avseende ekonomi och kvalitet göras första gången våren 2019 och därefter var tredje år. 
Utvärdering av samarbetsavtalet 2022