Dialogträning

Dialogträning är en effektiv metod för att påverka kommunikationen bland medarbetare i riktning mot ökad dialog och ökat inflytande i arbetet. Metoden bygger på erfarenhetsbaserat lärande under ledning av tränare med erfarenhet och teoretisk kompetens.

Vad är dialog?

Dialog kan beskrivas som

  • att uttrycka genuina uppfattningar, erfarenheter och känslor
  • att vänta in, lyssna på och respektera andra perspektiv än det egna
  • att vara beredd att låta sig påverkas

Vad innebär metoden?

Metoden bygger på ett erfarenhetsbaserat lärande i ett spel som utgår från olika temaområden; ledaren, arbetskamraterna, samarbete, kvalitet, förändring, kultur och kommunikation.

Deltagarna uppmanades att uttrycka sin mening och samtala kring konkreta arbetserfarenheter med anknytning till det tema man valt.

Träningen leddes av en tränare med erfarenhet och teoretisk kompetens, som även gav miniföreläsningar anpassade till stunden och aktuella teman.  

Hur vet man att det är effektivt?

ISM har bedrivit forskning kring dialogens förutsättningar genom en intervention som involverande både mellanchefer och medarbetare i sjukvården.

Västra Götalandsregionens (VGR) interna företagshälsovård deltog i studien och erbjuder nu denna metod som en tjänst. Det finns även utbildade ledare utanför VGR.

Dialogträning på vårdarbetsplatser, ISM-rapport 11, 2011

ISM:s forskning om dialog och kommunikation