Bättre mediamöte när cheferna får stöd från organisationen

Uppdaterad:
Publicerad:

Intervju med Maria Wramsten Wilmar - Chefer i Media

Hur ser det ut när chefer i offentlig sektor möter media? Hur reagerar de på medias granskningar och vilket stöd och vilka strategier har de för möten i media? Det här har Maria Wramsten Wilmar forskat om. Som organisationspsykolog på Göteborgs Universitet har hon nyligen disputerat med sin avhandling. Den grundar sig på artiklar i samverkan med Institutet för stressmedicins forskare Gunnar Ahlborg.

Chefer i skattefinansierade organisationer är extra utsatta för granskning av media. Allmänintresset är stort, organisationerna har ett större intresse av att synas, men de vill också bli rätt återgivna. På kort tid ska journalister utforma sina rapporter, vilket ofta medför förenklingar.

-Skattefinansierade verksamheter behöver hitta former för att möta den förändring som har skett bland journalisterna. Det handlar också om att lyfta fram kommunikatörernas roll, de har en allt viktigare roll. Inte för att skapa ett filter utan för att skapa trygghet i mötet med media. Genom att möta media gemensamt flyttas fokus från person till organisation, säger Maria Wramsten Wilmar, organisationspsykolog på Göteborgs Universitet.

Chefer som granskas negativt av media känner sig ofta väldigt ensamma. De blir stressade i sitt ledarskap, vilket kan leda till att de drar sig undan, undviker sociala kontakter och undviker att ta kontroversiella beslut.

Stöd och gemensamma strategier

-Det är också viktigt med kommunikationen för alla andra i organisationen. Vad media säger om organisationen påverkar alla. Med hjälp av interna strategier minimeras risken för negativa effekter på både individen och organisationen. En organisationsgemensam strategi ger en bättre överblick över strategierna i mötet med media.

Cheferna som Maria Wramsten Wilmar har intervjuat förväntade sig inget stöd från sin organisation, och erbjöds sällan sådant, utan de hämtade istället stöd från personer de litade på, på arbetet eller bland anhöriga när de kände behov av det. Samtidigt är stödet från överordnad och ledningsgrupp viktigt, utan det stödet kan chefer känna sig mindre trygga i mötet med journalister. Resultaten visar att de chefer som upplever sig ha fått mycket stöd från ledning och kommunikationsavdelning är mer nöjda med hur de porträtteras i media. 

Maria Wilmar Wramstens avhandling: Managers in Human Service Organizations and their interaction with the Media – the managers´ experiences.

 Läs mer:

Mindre personfixering gör mediamötet bättre

När det blåser bör chefer möta media gemensamt

Chefer i Media

Chefers hantering av media