Återhämtning

Kvinna i vårdkläder lutar sig trött mot väggen

Återhämtning under arbetsdagen är centralt  för vårt välmående. Under Corona-pandemin blev detta extra tydligt, men att få in återhämtning i vardagen, både i arbetet och på fritiden,  är viktigt vare sig vi arbetar under extrem press, eller för att orka i långa loppet. Här har vi samlat material till stöd för att planera för återhämtning på arbetsplatsen och för dig som medarbetare.

Återhämtning i arbetet

Återhämtning handlar om sömn och att vila kroppen mellan arbetspassen. Men det behövs också tillfällen till pauser och raster under arbetets gång för att orka med och fungera. Vid långa arbetspass eller kvälls­ och nattarbete kan det behövas fler eller längre uppehåll. Det gäller såklart också att se till så att raster och pauser verkligen tas ut. Det är dessutom viktigt att platsen för rast och vila fungerar, att återhämtningen till exempel kan ske i en ostörd miljö.

Genom att skapa tid för reflektion och eftertanke och även för småprat då och då, bygger man in öar av återhämtning i vardagen, samtidigt som det är viktiga delar i arbetsmiljön som stimulerar lärande och utveckling. Omväxling och variation, avseende krav, uppgifter och tempo samt möjlighet att få använda sin kreativitet kan även det bidra till återhämtning.

Att skapa förutsättningar för återhämtning

Inte minst under Coronapandemin blev det uppenbart hur viktigt det var att som chef och organisation skapa förutsättningar för återhämtning. Även om vi inte är kvar i pandemitider arbetar många i en mycket pressad arbetssituation. Därför har vi samlat olika länkar om återhämtning nedan.

Föreläsningar från ISM om återhämtning

Fokus för 2021 års konferens i VGR - Tillsammans sänker vi sjukfrånvaron, var återhämtning kopplat till arbete. Under konferensen föreläste forskarna Ingibjörg Jonsdottir och Magnus Åkerström från Institutet för stressmedicin om återhämtning kopplat till arbetet utifrån aktuell arbetsmiljöforskning.

Föreläsningar från ISM om återhämtning


Filmer om återhämtning

VGR:s interna Företagshälsovård har i samarbete med ISM producerat två filmer om återhämtning utifrån ett chefs- och ett medarbetarperspektiv.

VGR:s filmer om återhämtning


Psykisk arbetsbelastning ur arbetsmiljöperspektiv

I den här digitala föreläsningsserien får du träffa Mats Eklöf, psykolog och forskare som i samarbete med ISM tagit fram en föreläsningsserie i sex delar kring psykisk arbetsbelastning.

Psykisk arbetsbelastning ur arbetsmiljöperspektiv