Nyckelfaktorer

Här har vi samlat de viktigaste nyckelfaktorerna både när det gäller att förebygga ohälsa eller främja hälsa. Mer information om de olika faktorerna kan sedan hitta på andra sidor på denna webbplats.

Friskfaktorer på organisatorisk nivå

Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tagit fram en kunskapssammanställning om friskfaktorer på organisatorisk nivå. De viktigaste friskfaktorerna på organisatorisk nivå kategoriseras i följande teman:

  • goda förutsättningar för ledarskap
  • goda förutsättningar för utvecklingsmöjligheter och lärande
  • goda förutsättningar för delaktighet och kommunikation
  • goda förutsättningar för arbete med mål och värdegrund
  • goda förutsättningar för strategiskt arbetsmiljöarbete samt arbete med hälsoläge och sjukfrånvaro

Läs mer om friskfaktorer och underlaget för dessa här

Arbetslivsfaktorer och psykisk ohälsa

Kunskapsöversikten "Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro" visade att det fanns ett vetenskapligt samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning.

De riskfaktorer i arbetslivet man fann samband mellan var utan inbördes ordning:

De faktorer som främst kopplas till psykiskt välbefinnande var utan inbördes ordning:

Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro, FORTE 2020

ISM:s KART-studie över stress, hälsa och arbetsmiljö i Västra Götaland bekräftar denna bild. Utöver dessa fann man att följande faktorer predicerade välbefinnande/hälsa:

KART-studien - Arbetsmiljö, stress och hälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen

SKL tog 2017 fram en forskningsöversikt från Uppdrag psykisk hälsa, som också stämmer väl med nyckelfaktorerna ovan, men också ger sammanfattande råd kring arbete och sjukfrånvaro.

Arbete och sjukfrånvaro

I Arbetsmiljöverkets Analysrapport 2017:2 presenteras indikatorer för att mäta och följa arbetsmiljön, med fokus på goda organisationer i arbetslivet.

Mäta och följa goda organisationer