Chefer och media

Möte med media är alltmer vanligt för chefer i vården och en viktig del av arbetet. Mötet med media har idag också fått betydelse for chefens psykosociala arbetsmiljö och hållbarhet då personfokuserat, negativt och kritiskt fokus i media kan vara utmanande och få vidare konsekvenser.

ISM har deltagit i ett forskningsprojekt med stöd av AFA Försäkring, som har studerat hur chefer och chefskap påverkas när mediadrevet går.

Slutsats i korthet

Möte med media är alltmer vanligt for chefer i vården och en viktig del av arbetet. Mötet med media har idag också fått betydelse for chefens psykosociala arbetsmiljö och hållbarhet då personfokuserat, negativt och kritiskt fokus i media kan vara utmanande och få vidare konsekvenser.

Medvetenhet om möjligheter och risker vid mediakommunikation samt proaktiva forberedelser hos individen och organisationen kan ha avgörande betydelse for att understödja mer saklig och korrekt beskrivning i media samt for att undvika personfokuserade drev. Genom en utvecklad förståelse och handlingsberedskap samt stod i ledningsgrupper till den som möter media kan negativa konsekvenser minska.

Utse flera talespersoner, tala i vi-form och öka stödet från kommunikations- och HR-enheterna. Det är några forskarråd till kommuner och landsting som vill stötta sina chefer i kontakten med media.

Chefer och media

 • Över hälften ansåg att mediernas beskrivning av verksamheten oftast var negativ.
 • 31 procent ansåg att innehållet i media bara stämde till 40 procent eller mindre.
 • 48 procent upplevde stress i form av sömnproblem, irritation med mera.
 • Över hälften upplevde stöd från ledningsgruppen (där de själva ingår). Färre än en tredjedel upplevde stöd från närmaste chef.
 • Bara en av fem kommuner har en dokumenterad mediestrategi inom sin omsorgsverksamhet. De flesta strategier är abstrakta och förklarar inte vad ord som öppenhet, tillgänglighet och ärlig betyder i praktiken.

Strategi för bra relationer till media

 • Ha ett öppet förhållningssätt
 • Bygg förtroende
 • Var ärlig och transparent
 • Var tydlig
 • Var proaktivt förutseende
 • Dokumentera strategin
 • Tala om vad strategin innebär i praktiken

Att möta media och undvika personfokuserade drev, Dellve, Wramsten Wilmar 2014

Chefer i media, 2014