Chefer inom hälso - och sjukvård

Chefer inom hälso- och sjukvård har särskilt komplexa förutsättningar. ISM har länge ingått i nätverk som bedrivit forskning kring chefers förutsättningar, arbetsvillkor och möjlighet att påverka sin och medarbetares arbetssituation. Här har vi samlat rapporter, studiematerial mm från detta nätverk

Hållbart chefskap i hälso-och sjukvård

Detta är ett studiematerial med vinjetter om engagemang, stress, tidsanvändning, medarbetarskap och vårdpraktik. Det vänder sig till dig som chef inom hälso- och sjukvården, men kan även användas av till exempel HR-specialister, verksamhetsutvecklare och personal inom företagshälsovård.

Hållbart chefskap i hälso- och sjukvård

Chefer och media

Möte med media är alltmer vanligt för chefer i vården och en viktig del av arbetet. Mötet med media har idag också fått betydelse for chefens psykosociala arbetsmiljö och hållbarhet då personfokuserat, negativt och kritiskt fokus i media kan vara utmanande och få vidare konsekvenser.

Chefer och media