Vaccination av barn och unga mot covid-19

Uppdaterad:
Publicerad:

Barn och unga upp till 18 år som är i riskgrupp rekommenderas av Folkhälsomyndigheten vaccination mot covid-19. Vaccinationen ordineras av behandlande läkare på barnmottagningen. De senaste dagarna har frågor om att vaccinera friska barn mot covid-19 ökat och vi vill därmed förtydliga att det är Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller och VGR följer dessa.

Folkhälsomyndigheten skriver:

 

"Det finns inga bestämmelser som hindrar en läkare att ordinera vaccin mot covid-19 till ett barn, även om barnet inte bedöms ha ökad risk för svår covid-19. Regionerna kan själva bestämma om de vill tillgängliggöra vaccin utanför Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta kan göras under förutsättning att det finns tillräckligt med vaccin, och det får inte leda till undanträngning av de grupper som omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendation".

 

VGR:s bedömning är att det i nuläget inte är möjligt att erbjuda friska barn vaccin utan risk för undanträngning av riskgrupper. Det ingår inte heller i uppdraget för vårdcentraler eller vaccinationsmottagningar.  

 

För vaccination av barn som inte omfattas av rekommendationer om vaccination mot covid-19 krävs idag en läkarordination. För närvarande finns inga möjligheter för regioner att låta privata aktörer köpa in vaccin och ta ut avgift för grupper som inte har rekommendation att vaccineras.  

 

VGR:s vaccinationssamordning arbetar tillsammans med andra regioner vidare med frågan om att vaccinera friska barn och besked kommer senare. För närvarande bedömer vi att det inte kommer bli aktuellt att erbjuda vaccin till friska barn och unga under nuvarande säsong, då det riskerar leda till undanträngning av de grupper som omfattas av nuvarande rekommendation.