Hur kan vacciner minska spridningen av antibiotikaresistens?

Publicerad:

Vacciner är ett effektivt verktyg för att minska spridningen av antibiotikaresistenta bakterier genom att förebygga infektioner och minska användningen av antibiotika.

Vacciners roll

Vacciner är viktiga för att förebygga infektioner. De hjälper kroppen att utveckla immunitet mot specifika infektionssjukdomar, vilket minskar risken för att man blir sjuk. Vad som är mindre känt är att vacciner också kan spela en avgörande roll i kampen mot antibiotikaresistens på flera sätt:

 • Minskar förekomst av infektioner.
  Vacciner förhindrar en mängd olika infektionssjukdomar som annars skulle kräva antibiotikabehandling. Genom att minska förekomsten av dessa sjukdomar minskar även användningen av antibiotika.
 • Stoppar smittspridningskedjor.
  Vaccination kan bryta smitta och förhindra att sjukdomar sprids vidare. Detta kan vara särskilt viktigt i sammanhang där antibiotikaresistenta bakterier har potential att spridas.
 • Skyddar också mot virusinfektioner.
  Virussjukdomar i luftvägarna skadar slemhinnorna och banar väg för bakteriella komplikationer.

Tre exempel på framgångsrika vaccinprogram

 1. Vaccin mot pneumokocker - den vanligaste bakterien som orsakar lunginflammation. Efter att detta vaccin infördes minskade de allvarliga infektionerna orsakade av pneumokocker.
 2. Vaccin mot Hemophilus influenzae – en bakterie som kan orsaka hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Efter att detta vaccin infördes minskade de allvarliga infektionerna orsakade av Hemophilus influenzae.
 3. Vaccin mot influensa - en vanlig virusinfektion som i många fall kompliceras av en efterföljande lunginflammation med bakterier som kräver antibiotikabehandling. Influensavaccin till riskgrupper minskar risken för allvarliga följder. 

Antibiotika

Antibiotikaresistens är en global utmaning som hotar människors hälsa och välbefinnande. För att bekämpa detta hot krävs en samordnad insats som bland annat inkluderar vacciner, arbete mot spridning av resistenta bakterier, förnuftig användning av antibiotika och att på sikt förhoppningsvis hitta nya behandlingsmetoder för patienter med svåra infektioner.

Bra länkar kring antibiotikaresistens och vaccin

Skydda antibiotikan - varje dag räddar antibiotikan liv

Världshälsoorganisationens (WHO) antibiotikavecka (engelska)
"Preventing antimicrobial resistance together"

THE VALUE OF VACCINES TO MITIGATE ANTIMICROBIAL RESISTANCE (One Health Trust, 2023)

En kort film om hur vacciner hjälper till att stoppa AMR
imagek5v2.png

WHO Go Blue Campaign 

Will you "Go Blue for AMR"?
imageyf3fa.png

Länk till Go Blue grafik