Samverkansregler för hälso- och sjukvård och industri.

Västra Götalandsregionen har antagit överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Den aktuella överenskommelsen gäller från fr. o. m. den 1 januari 2020 och tills vidare och ersätter tidigare överenskomna samverkansregler.

Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Specifikation Samverkansregler

Regionstyrelsens beslut (RS 2019-08441, 2020-03-31 §89)

Utbildningsmaterial

Webbaserad kurs: Samverkansregler – trygg samverkan med life science-branschen - SKR

Länk till VGRs utbildning om oegentligheter: mutor, jäv och andra intressekonflikter
Utbudskatalog (vgregion.se)

Compliance officer – frågor om samverkan

Vid kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel finns funktion för compliance officer. Detta är till för att hjälpa verksamheter i VGR att tolka och arbeta enligt överenskommelsen om samverkan. Hit kan du vända dig med frågeställningar som berör förhållanden mellan hälso- och sjukvården och industri. Skicka din fråga till lakemedel@vgregion.se och skriv ”compliance officer” i titelfältet. Ett urval av inkomna frågeställningar publiceras i dokumentet med frågor och svar nedan.

Frågor och Svar Compliance officer VGR