Information om införandet

Efter uppstartsmöte och avtalssignering påbörjas införandet som tar cirka 12 veckor. Första arbetsmötet tillsammans initierar 12- veckors perioden. Vårdgivare ansvarar för tekniska förutsättningar, övergångsrutiner och att utsedd personal finns för samverkan av utbildning och support.

Förutsättningar innan införandets 12 veckors period

 • Vårdvalsavtal med VGR
 • Beställning
 • Uppstartsmöte
 • Avtal IS/IT-tjänst
 • Sjunetadress

Utvalda milstolpar för privat vårdgivare under införandet

 • Vecka 1: Arbetsmöte 1 - Dialog bland annat om:
  • 12 v tidplan med dess aktiviteter ex utbildning
  • Ifyllt enhetsunderlag
  • Förberedelser för uppkoppling av VDI
  • Stöd i information till personal i förändringsarbetet
  • Ansökan om behörigheter
  • Övergångsrutiner
 • Vecka 4: Utbildning Superuser
 • Vecka 7: Arbetsmöte 2 - Dialog bland annat om:
  • Verifiering övergångsrutiner
  • Verifiering Supportbild
  • Uppföljning runt planering av utbildning av personal
 • Vecka 8-11:
  • Utbildning för personal,
  • Erhållande av behörigheter
  • Personliga inställningar i system
 • Vecka 11: Arbetsmöte 3 - Funktionstest inför driftstart
 • Vecka 12: Driftstart
 • Vecka 13/14: Uppföljningsmöte