Västra Götalandsregionens överenskommelser med den idéburna sektorn

Aktuella överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap (IOP) inom folkhälsa och hälso- och sjukvårdsområdet. Klicka på IOP-partens namn för att se överenskommelsen i sin helhet.

LaSSe brukarstödcenter: Råd och stöd inom LSS och funktionshinderområdet
Gäller från 2023-01-01 till 2027-12-31

Ljungskile Folkhögskola, Svenska Livräddningssällskapet Göteborg: SMS-livräddningsfunktion
Gäller från 2022-03-01 till 2027-02-28

Mobilitetscenter i Göteborg: Körkortsmedicinska utredningar
Gäller från 2022-01-01 till 2026-12-31

SHEDO: Förebyggande arbete kring självskadebeteende och ätstörning
Gäller från 2022-01-01 till 2026-12-31

Skyddsvärnet i Göteborg: Socialmedicin
Gäller från 2022-01-01 till 2026-12-31

Stiftelsen Bräcke diakoni: Stödgruppsverksamhet till barn, tonåringar, unga vuxna samt efterlevande förälder/vårdnadshavare i familjer där en förälder avlidit
Förlängt och gäller fram till 2024-12-31

Svenska Kyrkan i Borås och Kraftens hus Sjuhärad: Stödgruppsverksamhet till barn, tonåringar, unga vuxna samt efterlevande förälder/vårdnadshavare i familjer där en förälder avlidit
Gäller från 2022-01-01 till 2026-12-31

Svenska Röda Korset, behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Göteborg: Traumavård och stöd till personer med migrantbakgrund med psykisk ohälsa till följd av tortyr, krig och/eller flyktupplevelser
Gäller från 2021-09-01 till 2026-08-31

Svenska Röda Korset behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Skövde: Traumavård och stöd till personer med migrantbakgrund med psykisk ohälsa till följd av tortyr, krig och/eller flyktupplevelser
Gäller från 2022-01-01 till 2026-12-31

Svenska Röda Korset, behandlingscenter för krigsskadade och torterade gällande verksamhet på Restad gård i Vänersborg: Traumavård och stöd till personer med migrantbakgrund med psykisk ohälsa till följd av tortyr, krig och/eller flyktupplevelser
Gäller från 2022-01-01 till 2024-12-31

Svenska Sjöräddningssällskapet: Förstahjälpen insatser vid sjö- och kustnära landskap
Gäller från 2021-07-01 till 2026-06-30

Västra Götalands Parasportförbund: Rullstolsträning, funktionshinderområdet
Förlängt och gäller fram till 2024-12-31

Ågrenska AB (svb): Familjevistelser för barn med sällsynta hälsotillstånd samt deras familjer/anhöriga
Gäller från 2022-01-01 till 2026-12-31

Ågrenska AB (svb): Vuxenvistelser för vuxna personer med sällsynta hälsotillstånd
Gäller från 2023-09-01 till 2028-08-31