Workshop om bioraffinering och affärsmöjligheter

Tid och datum: onsdagen den 7 oktober kl. 13.00 - 16.00
Plats: Naturbruksskolan Sötåsen, Töreboda
 

Green Valleys är en utvecklingsplattform för grön bioraffinering. I testanläggningen på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda raffineras vall och ensilage och blir till proteinfoder till kor, får och grisar samt sockerråvara som kan användas i biogasanläggningen som finns på gården.

Den 7 oktober håller vi en workshop för dig som är lantbrukare, jobbar inom foder- eller bioenergiföretag eller på annat sätt är intresserad av cirkulär bioekonomi. Under eftermiddagen varvar vi kortare föreläsningar med diskussioner bland deltagare och vår expertpanel. Se hela programmet nedan.

Vi välkomnar deltagare att medverka antingen fysiskt på plats på Sötåsen eller digitalt. Ange i anmälan på vilket sätt du vill delta. Anmälan sker via Gröna mötens webbplats: Länk till anmälan.  

Evenemanget är en del av Innovationsveckan 2020. Klicka här för att komma till programpunkten på Innovationsveckans webbplats. 

Program

13.00 Inledning
Naturbruksförvaltningen hälsar fysiska och digitala deltagare välkomna. Dagens moderator, Lennart Wikström, Lantbrukets affärer, presenterar programmet.

Affärsmöjligheter för ökad cirkulär bioekonomi
Christel Cederberg och Göran Berndes, Chalmers, ger oss bakgrunden och kretsloppstanken med Green Valleys.

Kommersialiserade lösningar i Skive kommune
Rasmus Højegaard-Vibild, Skive kommune, berättar om satsningar på grön bioraffinering i området runt Limfjorden.

Frågor från deltagare och kommentarer från expertpanelen

14.30 Fikapaus

14.45 Erfarenheter och dialog om möjligheter och utmaningar med grön bioraffinering
I vår sakkunniga panel finns experter inom effektiv markutnyttjande, bioenergi och foderkvalitet. Panelen svarar på frågor där deltagare bjuds in till dialog.

15.15 Information om Green Valleys
Kommande workshops och demonstrationer.

15.30 Avslutning