Preliminära ansökningssiffror till Västra Götalandsregionens naturbruksskolor

Den 1 februari gjorde eleverna i årskurs 9 sitt första preliminära gymnasieval. De preliminära ansökningssiffrorna visar att fler har valt att söka sig till Naturbruksprogrammet på Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor i år.

Totalt har 506 ansökningar gjorts till Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor Uddetorp, Sötåsen och Svenljunga. 165 av ansökningarna är förstahandssökande. Den största ökningen ser man på Naturbruksskolan Uddetorp utanför Skara, som erbjuder Naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk. Dit har 153 ansökningar gjorts, och 51 elever har sökt till Uddetorp som sitt förstahandsval.

Det slutgiltiga gymnasievalet görs den 15 maj. Fram till dess har eleverna möjlighet att ändra eller komplettera sin ansökan.

Preliminärt antal ansökningar till Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor:
Naturbruksskolan Svenljunga: 131
Naturbruksskolan Sötåsen & Axevalla Hästcentrum*: 222
Naturbruksskolan Uddetorp: 153
Totalt: 506

Prelimärt antal förstahandssökande till Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor 2019:
Naturbruksskolan Svenljunga: 37
Naturbruksskolan Sötåsen & Axevalla Hästcentrum*: 77
Naturbruksskolan Uddetorp: 51
Totalt: 165

* Axevalla Hästcentrum tillhör organisatoriskt Naturbruksskolan Sötåsen. På Axevalla Hästcentrum finns Naturbruksprogrammets yrkesutgångar mot hästskötare.