Ny unik testanläggning byggs på Sötåsen

I slutet av förra året togs beslutet att en ny anläggning för bioraffinering kommer att byggas på Naturbruksskolan Sötåsen. Anläggningen är en del av ett större EU-finansierat projekt där flera aktörer deltar med syftet att skapa en ny plattform för utveckling av grön bioraffinering.

- Projektet gör det möjligt att bidra till branschens framtid och lantbruksföretagens utveckling mot en hållbar och fossilfri produktion. Det innebär också att våra elever och studenter får tillbringa sin studietid i en innovativ miljö där nya metoder testas och ny kunskap blir till säger Bo Grenabo Tapper, kompetenscentrachef på Naturbruksförvaltningen och projektledare för satsningen.

Genom att odla och processa gräs kan man utvinna flera råvaror – dels fodermedel och proteinfoder som passar för ekologiska lantbruksdjur men också energiråvaror som kan användas för att exempelvis utvinna biogas. Anläggningen på Sötåsen är tänkt att fungera som en testpilot för att bidra med fortsatt utveckling och försök till att förädla grödor.

- Naturbruksförvaltningen har i uppdrag att arbeta med både utbildning och regional utveckling och genom att vara en del i projektet kan vi bidra till både branschens utveckling och en hållbar framtid och samtidigt ge eleverna och studenterna en möjlighet att ta del av det allra senaste inom området, säger Yvonne Kjell, förvaltningschef för Naturbruksförvaltningen.

Anledningarna till att anläggningen byggs just på Sötåsen är flera – dels finns redan en biogasanläggning på gården som ska integreras med raffinaderiet och man har också möjlighet att utnyttja den befintliga vallodlingen samt testa fodermedlen i gårdens ekologiska mjölk- och grisproduktion. På skolan och inom Naturbruksförvaltningen finns också en stor erfarenhet av liknande utvecklingsprojekt och testanläggningar.

- Satsningen innebär samverkan mellan den gröna näringen, akademin och utbildning och det är en viktig del för Västra Götalandsregionens utveckling till en hållbar region inom livsmedel och gröna näringar, säger Ulf Eriksson (C), ordförande för naturbruksstyrelsen.

Projektet är ett samarbete mellan Agroväst, Chalmers, Naturbruksförvaltningen, SLU,  Hushållningssällskapet Sjuhärad, Aarhus Universitet och Skive kommune där Agroväst tar rollen som projektledare. Under våren börjar delar av maskinhallen på Sötåsen anpassas för den nya anläggningen. Raffinaderiet börjar sedan byggas i augusti 2019 och enligt nuvarande plan är anläggningen klar för drift lagom till första skörden 2020.

Läs mer om projektet Green Valleys