Om Biologiska Yrkeshögskolan

Vårt uppdrag är att leverera förstklassiga utbildningar som fyller kompetensbehovet inom de gröna näringarna. Utbildningarna är utvecklade i nära samarbete med branschen och baserade på internationellt konkurrenskraftig forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi erbjuder yrkeshögskoleutbildningar inom lantbruk, djur och skog. Våra utbildningar inom lantbruk och djur är förlagda i Skara, utbildning inom skog bedrivs i Svenljunga och på Axevalla Hästcentrum finns vår hovslagarutbildning. Våra utbildningsplatser verkar i nära samarbete med bransch, företag och organisationer inom de gröna näringarna.

Vi jobbar kontiunerligt med att möta arbetsmarknadens behov av arbetskraft inom gröna näringar. Under 2024 kan du söka till följande utbildningar:

  • Agrotekniker
  • Hovslagare
  • Klövvårdare
  • Kvalificerad djurvårdare
  • Skogsvårdare
  • Skogsmaskinförare
  • Småskalig virkesförädling