Testmiljöer

Vi erbjuder öppna testmiljöer för alla de gröna näringarna på våra anläggningar. Här finns verkliga användarmiljöer där parter från forskning, näringsliv och offentlig sektor kan mötas och samverka för utveckling av de gröna näringarna.

Vad är en testmiljö? 

En testmiljö kan beskrivas som den miljö där testverksamhet bedrivs i samverkan mellan olika parter. Det kan exempelvis vara ett labb, en simulerad eller en verklig användarmiljö. Varje testmiljö består både av den fysiska infrastrukturen (tilll exempel utrustning, anläggningar, odlingslandskap) och de mjukare värdena så som kompetens, organisation, omvärldsrelationer och så vidare. I en testmiljö kan olika organisationer samarbeta för att testa nya idéer, produkter eller tekniker innan de skalar upp eller går ut med sin produkt på marknaden. 

Naturbruksförvaltningens testmiljöer

Vi erbjuder verkliga testmiljöer för alla de gröna näringarna. Våra testmiljöer tar sin utgångspunkt i våra fysiska anläggningar med en samlad kompetens i merparten av de gröna näringarna. Vi kan bistå med

  • praktiska moment (till exempel skötsel av djur eller odlingar, testkörning av maskiner eller testlagning i storkök)
  • daglig datainsamling
  • resultatspridning
  • projektledning

Vår utvecklings- och utbildningsverksamhet bedrivs parallellt och i samverkan på så sätt att både lärare och elever är en del i utvecklingsarbetet.

Exempel på fysisk infrastruktur som kan användas i vår testverksamhet är

  • anläggningar med specifik teknik eller utrustning (till exempel Timmerhuset i Svenljunga eller Sötåsens biogasanläggning)
  • skogs- och åkermark
  • djurbesättningar

Dessa har exempelvis använts för att genomföra odlingstester, testa ny teknik som drönare och hitta nya sätt att utnyttja mindre biogasanläggningar. Arbetet i testmiljöerna bedrivs främst i form av utvecklingsprojekt och kortare uppdrag.  

Testa hos oss!

Har du en idé som kan utveckla de gröna näringarna? Vi är öppna för alla typer av samverkan som bidrar till en positiv utveckling av de gröna näringarna. Om du har en idé eller är intresserad av att nyttja våra testmiljöer, kontakta oss och berätta mer.

Samverkan med oss - Naturbruksförvaltningen (vgregion.se)

Läs mer om våra olika testmiljöer och projekt

Två händer som håller i olika sorters torkade bönor

Livsmedel

Läs mer om våra projekt inom området livsmedel

En svartbrun hund luktar på metallbehållare

Djur

Läs mer om våra projekt inom området djur

Fingrar som håller i en lysande glödlampa med grön bakgrund

Energi

Läs mer om våra projekt inom området energi