Mötesplats

moget vetefält med två personer som tar i hand i bakgrunden

Har du en idé som kan utveckla de gröna näringarna? Vill du veta mer om senaste nytt? Vi skapar möjligheter för samverkan och kunskapsutbyte i en öppen och accepterande miljö.

Samverka med oss

Vi är öppna för alla typer av samverkan som bidrar till en positiv utveckling av de gröna näringarna. I dagsläget sker samverkan främst i form av utvecklingsprojekt, kortare uppdrag och värdskap för olika evenemang. Vårt fokus ligger alltid på att skapa en accepterande och öppen miljö där olika intressenter inom de gröna näringarna kan träffas för att samveka och utbyta kunskap och erfarenheter. 

Testa hos oss!

Om du har en idé eller är intresserad av att nyttja våra testmiljöer, kontakta oss och berätta mer.

Kontakt

Telefonnummer