Styrelsen för naturbruk

Styrelsen för naturbruk får sitt uppdrag från Regionutvecklingsnämnden.

Styrelsen för naturbruk består av nio ledamöter och fem ersättare och är styrelse för Biologiska yrkeshögskolan samt naturbruksskolorna i Västra Götalandsregionen.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Residensgatan 16H
462 33 Vänersborg

Yttre vägbeskrivning

Residenset

Postadress

Regionstyrelsen
Regionens Hus
462 80 Vänersborg