Styrelsen för naturbruk

Styrelsen för naturbruk får sitt uppdrag från miljö- och regionutvecklingsnämnden.