Vårt uppdrag

Naturbruksförvaltningen tillhör Västra Götalandsregionen. Vi förvaltar och bedriver utbildningsverksamhet på fem platser i regionen – Naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp samt Axevalla Hästcentrum och Angereds gård.

Naturbruksförvaltningens uppdrag

Naturbruksförvaltningen får sina direktiv från Regionutvecklingsnämnden som är underställt regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, uppdraget specificeras sedan av Styrelsen för naturbruk. Våra uppdrag består av att bedriva utbildning på gymnasial- och vuxennivå, samt erbjuda kortkurser och YH-utbildningar. Till det har vi även ett uppdrag att vara kompetenscentrum för de gröna näringarna och vara en aktiv del i landsbygdsutvecklingen. 

Gymnasieutbildning

Naturbruksförvaltningen förvaltar Naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Axevalla Hästcentrum och utbildar inom naturbruksprogrammets fem inriktningar; djurvård, lantbruk, skogsbruk, naturturism och trädgård. 

Vuxenutbildning

Naturbruksförvaltningen bedriver vuxenutbildning på yrkesvux och yh-nivå. Biologiska yrkeshögskolan bedriver utbildningar i Skara, på Axevalla Hästcentrum och på Naturbruksskolan Svenljunga. Yrkesvux finns på samtliga utbildningsplatser (Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp, Axevalla Hästcentrum och Angereds gård). 

Utveckling & Innovation

Naturbruksförvaltningen har i uppdrag att vara en del i landsbygdsutvecklingen i Västra Götaland. Förvaltningen arbetar i nära samverkan med intressenter inom forskning, nätverkande och fortbildning för att nå Västra Götalandsregionens mål att vara en modell för hållbar landsbygdsutveckling, långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning och samspel stad/land. Detta görs dels genom att erbjuda ett anpassat utbildningsutbud för näringen samt erbjuda attraktiva forsknings-, försöks-, och testmiljöer för diverse intressenter.