För studie- och yrkesvägledare

Böcker och laptop på bord med bokhyllor i bakgrunden

Studie- och yrkesvägledning bidrar till att ge eleven inom gymnasieskolan kunskaper och färdigheter som underlag för beslut om framtida studie- och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledning ska utgå från elevens behov och förutsättningar och anpassas för att på bästa sätt stödja eleven i att identifiera sina intressen och möjligheter, samt kunna uttrycka och formulera dessa och på så sätt komma fram till genomtänkta val. Elevens behov av studie- och yrkesvägledning kan summeras som att eleven utifrån sina förutsättningar ska:

  • bli medveten om sig själv
  • bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken
  • bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen
  • lära sig att fatta beslut
  • lära sig att genomföra sina beslut
  • få förståelse för konsekvenser av sina beslut

Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess.

Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Annette Tivenäs

SYV - Axevalla

Telefonnummer

Jessica Brobjer

SYV - Svenljunga

Telefonnummer

Madelene Bergman

SYV - Uddetorp

Telefonnummer

Sara Annala

SYV - Sötåsen

Telefonnummer

Växel

Naturbruksförvaltningen

Telefonnummer

Kontor: 010 - 455 08 30