Sensorer för smartare naturbruk testas

En väderstation av sammankopplade sensorer står på ett fält. I bakgrunden syns Naturbruksskolan Uddetorp.

Att använda sensorteknik och samla in data är inget nytt, däremot är det sällsynt inom just naturbruk. De stora avstånden har gjort strömförsörjningen till ett hinder, tills nu. Det finns det ett stort värde i att kunna mäta olika parametrar och få tillgång till information både inom lantbruk, skog, trädgård och djurhållning. När är det till exempel bäst förutsättningar för sådd, hur ser luftvärdena ut i stallen och håller växthuset rätt temperatur?

- Tidigare har man i högre grad varit bunden till att ha en fast strömförsörjning för att kunna ta upp ett mätvärde med en sensor. Med kommunikationsprotokoll som LoRaWAN kan sensorerna vara batteridrivna och ändå ha en driftstid på upp till 10 år. En sensor kan berätta om luftfuktigheten i ett spannmålsmagasin är på rätt nivå, hur mycket vatten som finns kvar hos djuren ute i en hage, hur många vilt som besökt en saltsten i skogen eller hur en djurbesättnings beteende och rörelser ser ut. Vårt mål är att hitta de tillfällen där man har mest nytta av tekniken, berättar Anders Stålhand, yrkeslärare och verksamhetsutvecklare på Naturbruksförvaltningen.

För att introducera tekniken i naturbruket upprättas just nu en testmiljö för sensorteknik på Västra Götalandsregionens naturbruksskolor Uddetorp, Svenljunga, Sötåsen, Angered och Axevalla Hästcentrum. Under hösten installerades de första sensorerna och planen är att testa olika typer av sensorer i olika miljöer för att se i vilka lägen de är användbara och på olika sätt kan förenkla vardagen.

- Ett exempel där vi redan haft nytta av tekniken är en agrosensor som vi installerade i växthuset på Uddetorp. Genom den har vi sett att temperaturen i växthuset var för låg på nätterna, vilket i sin tur berodde på ett glapp i en givare i värmesystemet. Utan sensorn hade vi aldrig fått kännedom om det, fortsätter Anders.

Sensorerna som testas är främst av den typen som kommunicerar via en LoRaWan-uppkoppling, som är en trådlös dataöverföringsteknik precis som WiFi, 3G och 4G, men som har den unika förmågan att kunna sända signaler mycket långt med extremt låg energiförbrukning.

- Vi vill dels utveckla en plats där tekniken kan demonstreras och testas för yrkesverksamma som kan ha nytta av det i sin verksamhet, och även ge elever och studerande på våra skolor möjlighet att få prova på att jobba med sensordata i sina utbildningar.

Läs mer om Testmiljön för sensorteknik här.