Malin utvecklar framtidens praktiska mattelektioner

Under tre dagar i förra veckan samlades 20 matematiklärare från hela Sverige på en konferens i Stockholm för att tillsammans utveckla framtidens mattelektioner för gymnasiet. En av dem var Malin Bergsten som är matematiklärare på Naturbruksskolan Svenljunga.

För att få delta under Kleindagarna som konferensen kallas ska man ha blivit nominerad utifrån en motivering som man själv får skicka in kring varför man vill delta. Malin motiverade sitt deltagande med att hon ville lyfta frågor kring praktisk matematik som hon arbetar mycket med på Naturbruksskolan Svenljunga. Eftersom hennes elever läser naturbruksprogrammet med inriktning skog kan mattelektionerna till exempel handla om att räkna ut volymer på virke eller tankstorleken på olika fordon.

-        När eleverna ser nyttan med matematiken blir det mycket roligare, det blir någonting konkret som man kan koppla det till, säger Malin.

Under de tre dagarna i Stockholm fick Malin delta i föreläsningar och workshops och träffa andra engagerade matematiklärare och forskare. De fick även tillsammans i grupper ta fram upplägg för lektioner på olika ämnen - något som de kommer fortsätta med även efter Kleindagarna. Under hösten jobbar Malin tillsammans med en grupp från konferensen med att ta fram ett praktiskt lektionsupplägg som ska göra det lättare att förstå och använda rationella tal, tal i bråkform och negativa tal. I stora drag bygger lektionen på att eleverna får i uppgift att tvinna eller rotera två stycken rep så att det bildas en knut, eleverna byter platser med varandra och korsar repet på olika förbestämda sätt. Sedan används rationella tal, bråktal och negativa tal för att räkna ut hur de ska lösa upp knuten, det ställer även stora krav på aktiv problemlösningsförmåga.

-        Jag tänkte prova lektionen på personalen först och se hur det går, skrattar Malin.