Första vallskörden raffineras på Naturbruksskolan Sötåsen

Sedan den 2 juni körs gräs- och baljväxter från vallskörden på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda in i en ny demonstrationsanläggning för grön bioraffinering. I raffinaderiet blir grödorna till proteinfoder som kommer användas i utfodringsförsök av kor, grisar och får, samt sockerråvara som kommer användas i biogasanläggningen som finns på gården. Anläggningen på Sötåsen ingår som en del i utvecklingsplattformen Green Valleys, en svensk-dansk satsning på grönt bioraffinaderi inom Skagerrak-Kattegattområdet.

Satsningen görs för att demonstrera och utveckla helhetslösningar för effektivt markutnyttjande och möta ökad efterfrågan på regionalt producerad energi och foder. På anläggningen i Töreboda kommer demonstrationer att arrangeras för en bredd av intressenter, alltifrån energibolag, biogasproducenter, växtodlare till fröföretag, foderföretag och mjölk- och nötköttsproducenter.

- Just nu raffineras vall som senare kommer användas för olika foderförsök på får, mjölkkor och grisar. I höst kommer även ensilage att raffineras. Uppstarten har gått enligt plan, vi har ett bra team på plats på Sötåsen och även gott stöd från våra danska projektmedarbetare vid Aarhus Universitet, berättar Andrea von Essen, projektledare för Naturbruksförvaltningens del i projektet.

Testanläggningen som byggs på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda blir också ett sätt att skicka med kunskap och inspiration till framtidens naturbrukare.

- Det är en viktig satsning som gör att vi kan visa våra elever och studerande hur cirkulär bioekonomi kan fungera praktiskt på en gård. Att utvecklingsprojekt drivs i nära samverkan med våra utbildningar är en stor tillgång, säger Bo Grenabo Tapper, skolchef på Naturbruksförvaltningen.

I projektet Green Valleys medverkar flera partners och demonstrationsanläggningen på Sötåsen är en av två anläggningar i projektet. Vid Aarhus Universitet i Danmark finns liknande större anläggning. Projektet leds och samordnas av Agroväst.

- Green Valleys visar investeringsmöjligheter i grön bioraffinering som öppnar upp för gårdsbaserade lösningar där man i kombination med biogasproduktion kan öka andelen regionalt producerat foder och bioenergi. Genom att införa ökad andel vall i växtföljden bidrar lösningen också till ökad kolinlagring, ökad biologisk mångfald och minskat näringsläckage, berättar Ulrika Åkesson, projektledare på Agroväst.

Om projektet Green Valleys
Projektet finansieras genom medel från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd. Partners i projektet är förutom Naturbruksförvaltningen även Sveriges Lantbruksuniversitet, Chalmers, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Agroväst, Aarhus Universitet och Skive kommune.