Fältvandring bland testmiljöer för hållbar växtodling

Välkommen på en fältvandring där vi visar och berättar om två testmiljöer inom mark och växtodling. På Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda görs i år försök med att odla grödor som vanligtvis inte odlas på våra breddgrader samt tester för att förbättra jordhälsan med hjälp av biokol och gröngödslingsväxter. Den 4 september visar vi upp båda testmiljöerna och berättar om hur vi arbetar med utveckling för framtidens växtodling. Välkommen att delta, inspireras och nätverka!

Datum och tid: Fredagen den 4 september kl 13.00-16.00
Plats: Naturbruksskolan Sötåsen, Töreboda
 

Om demonstrationsodlingen
Svenskt jordbruk kan odla långt fler vegetabiliska grödor, både långsiktigt och i större skala, än vad som produceras idag och allt fler konsumenter efterfrågar svenska, växtbaserade råvaror och produkter. Den 4 september visar Hushållningssällskapet Västra och Naturbruksförvaltningen upp en demonstrationsodling med ett 10-tal olika ovanliga grödor. Vårspelt, cikoria, vit emmer, åkerböna, lantvete, quinoa, linser, sötlupin, bovete och spånadslin demonstreras och diskuteras. Vi berättar hur dessa kan användas som mat och det blir även avsmakning på några rätter. Demonstrationsodlingen ingår i det nationella projektet ”Traditionella men okonventionella grödor till framtidens konsumenter”. Fokus är att hitta möjligheter till odling och förädling av ”nya” grödor för humankonsumtion, med syftet att öka konkurrenskraften och lönsamheten i det svenska jordbruket.

Om tester för bättre jordhälsa
I grönsaksväxtföljden på Naturbruksskolan Sötåsen visar vi två olika metoder för att förbättra markbördigheten – tillförsel av biokol och odling av olika gröngödslingsgrödor. På fältet där metoderna testas jobbar vi med olika demonstrationsrutor där biokol är tillförd i olika mängder och gröngödslingsgrödor är odlade i olika kombinationer. Under fältvandringen tittar vi också på resultaten från en biologisk analys av jorden före vårbruket. Testerna görs i ett samarbete mellan Jordbruksverket och Naturbruksförvaltningen.

Anmälan
Du anmäler dig genom att klicka på länken nedan och fylla i dina uppgifter. Det är självklart kostnadsfritt att delta.

Länk till anmälan. 

Åtgärder med anledning av covid-19
Eventet hålls utomhus och med begränsat antal deltagare. Naturbruksförvaltningen, Jordbruksverket och Hushållningssällskapet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att motverka smittspridning. Under fältvandringen delar vi upp oss i mindre grupper och tar ett gemensamt ansvar för att hålla avstånd till varandra.