Att lära av varandra – både hemma och utomlands

Olle Kjellén gör sin tredje APL (arbetsplatsförlagt lärande) hos Roland Höckert, som driver Godegården i Järpås.

Olle Kjellén läser sista året på Naturbruksprogrammet på Uddetorp i Skara. Efter studenten vill han fortsätta jobba inom lantbruk eller plugga vidare och utbilda sig på högre nivå, något som han förberett sig för genom att prova på yrket både hemma i Sverige och utomlands.

Olle började terminen med att göra APL (arbetsplatsförlagt lärande) på Godegården i Järpås, en ekologisk gård där hans APL-värd Roland Höckert driver både spannmålsodling och djurhållning. Det är andra gången har är på praktik hos Roland och under sommaren arbetade han även på gården, ett sommarjobb som kom till efter hans första praktiktillfälle där. Men Olle har inte bara provat på lantbruket i Sverige. I våras fick han möjlighet att göra tre veckor av sin APL på en gård i Nederländerna, genom skolans samarbete med EU-programmet Erasmus+.

- Det kändes som en väldigt rolig utmaning och en möjlighet att prova på något nytt. I början var det lite konstigt att flytta in hos en familj man aldrig träffat förut och börja jobba på en gård i ett annat land, men det gick väldigt fort att komma in i det och snart kändes det som att vi hade känt varandra hela livet, berättar Olle.

Flera av Olles klasskompisar valde precis som han att åka och göra praktik i Nederländerna, men trots att de var en grupp som reste ihop så bodde alla hos varsin värdfamilj och fick arbeta på varsin gård. Olle beskriver veckorna i Nederländerna som roliga, utmanande och framför allt ett sätt att lära sig något nytt och se hur andra jobbar.

- Jag tycker att man ska anta alla utmaningar man får, det är då man lär sig som mest. Får man möjligheten att åka utomlands och prova på något nytt så tycker jag att man ska ta den!

Nya tankar och erfarenheter
Roland Höckert som driver Godegården i Järpås har vid flera tillfällen tagit emot elever som haft APL hos honom. För hans del ser han det som ett sätt att få in nya tankar och erfarenheter till sin verksamhet.

- Det finns alltid flera sätt att lösa uppgifter på och ibland kommer eleverna med nya vinklar som jag inte tänkt på tidigare. Både jag och eleven berikas med nya erfarenheter, berättar Roland.

Även Roland har provat på att arbeta över landsgränserna och ser det som en viktig förutsättning för att vi ska fortsätta lära oss och bli bättre på det vi gör. Innan Roland började driva Godegården studerade han lantbruk i Sydafrika, en möjlighet som kom genom ett stipendie som han sökte och fick. Men att jobba internationellt var inget nytt för honom. Hans pappa hade tidigare arbetat mycket utomlands och även tagit emot praktikanter från hela världen på gården hemma i Sverige.

- Vi behöver komma ut och se andra perspektiv och berikas med nya erfarenheter. Vi har på många sätt ett bra lantbruk i Sverige men vi kan bli ännu bättre om vi kommer ut och lär oss mer av andra. Efter sin utlandsvistelse har Olle på många sätt blivit en bättre medarbetare. Man får mer att knyta upp sina kunskaper på och en bättre förståelse för det vi jobbar med.

Roland belyser också hur viktigt det är att vi fortsätter inspireras och lära oss nya saker av varandra.

- Mitt mål är att väcka nyfikenhet till att vilja lära sig mer saker. Vi behöver fler som vill lära sig mer och vara med och utveckla branschen, avslutar Roland.

Om Erasmus+
EU-programmet Erasmus+ bidrar till internationellt utbyte för elever och studenter inom hela EU. Genom Naturbruksförvaltningens samarbete med programmet får elever på Västra Götalandsregionens naturbruksskolor Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga möjlighet att göra delar av sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands. Samarbetet gör också att personal från skolorna kan besöka APL-värdar inom EU för att träffa kollegor i andra länder och genom jobbskuggning ta del av pedagogik och sakkunskap. På plats har personalen även möjlighet att besöka APL-platser i andra länder för att knyta kontakter och säkerställa att arbetsplatsen uppfyller alla krav som ställs på en praktikplats. Läs mer om projektet här. 

Article in English

Olle about his internship abroad: ‘If you get the opportunity, I think you should take it’

Olle Kjellén studies his last year at Natural Resource School Uddetorp in Skara, Sweden. During his second year Olle got the opportunity to do a three-week internship at a farm in the Netherlands, thanks to the schools’ collaboration with the EU-programme Erasmus+.

- It felt both exciting and a bit challenging, but most of all as an opportunity to try something new. In the beginning it was a bit weird to move in with a family I had never met before but soon it felt like we had known each other for years, says Olle.

Many of Olle’s classmates also went to the Netherlands to do their internships. But even if they travelled as a group everyone lived with different host families and worked at different farms. Olle describes his weeks in the Netherlands as both funny, challenging and most of all a way to learn something new and get a perspective on how other countries works with agriculture.

- I think we should take every challenge we get, that is when we learn the most. If you get the opportunity to travel and try something new, I think you should take it.

Important for the agriculture in Sweden
Roland Höckert is one of the farmers in Sweden that cooperates with Natural Resource School Uddetorp and regularly have students on internships on his farm.  He also agrees that the international work experience is important for the industry and to bring in new thoughts and experiences to Swedish agriculture.

- We need to get out and see other perspectives and become enriched with new experiences. In many ways we have good agriculture in Sweden, but we can make it even better if we learn more from each other across national borders.

Collaboration with Erasmus+
Natural Resource Schools in Region Västra Götaland have cooperated with the Erasmus+ Programme since 2018 to let students do a part of their internships abroad in other European countries. The cooperation also let teachers visit the work placements and meet colleagues in other countries to share knowledge and network. Read more about the Erasmus+ project “Do it Green”.